درباره ما

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران (IAGH) در سال 1372 تاسیس شد و در حال حاضر بیش از 2000 عضو دارد که شامل پزشکان فوق تخصص گوارش، متخصص داخلی و فلوی گوارش می باشد. برنامه های آموزشی و تعامل چهره به چهره و تبادل اطلاعات به پزشکان اجازه می دهد تا دانش و تکنیک هایی را که می توانند به بیماران خود اعمال کنند، به اشتراک بگذارند. اعضا با مدرن ترین روش های مورد استفاده در تشخیص و درمان بیماران خود آگاه و به روز می شوند، بنابراین سطح مراقبت های پزشکی در دسترس افزایش می یابد.

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران کنگره گوارش را به صورت سالیانه برگزار می نماید.

دبیر اجرایی کنگره
دکتر اسماعیل انصاری
رئیس کنگره
دکتر فرهاد زمانی
دبیر علمی کنگره
دکتر شبنم شاهرخ