لیست همایش ها

0
67
مرداد 1403
اولین کنگره دو روزه بیماریهای کبدی

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران مفتخر است که اولین کنگره دو روزه "بیماری های کبدی " را در مردادماه 1403 به صورت حضوری و در شهر تبریز برگزار نماید.

بسیاری از محققان و دانشمندان صاحب نام در زمینه بیماری های کبد از سراسر کشور دعوت ما را برای شرکت در این همایش پذیرفته اند. ما اطمینان داریم که موفقیت این رویداد بستگی به حضور و شرکت فعال شما همکاران گرامی دارد.

لذا بدینوسیله از شما عزیزان برای شرکت در کنگره بیماری های التهابی روده (19-18 مردادماه 1403) دعوت به عمل می آوریم.

 

1,000,000 تومان
0
129
منقضی شده
تیر 1403
ششمین کنگره دو روزه بیماریهای التهابی روده

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران مفتخر است که ششمین کنگره دو روزه "بیماری های التهابی روده (IBD)" را در تیرماه 1403 به صورت حضوری و در شهر مشهد برگزار نماید.

بسیاری از محققان و دانشمندان صاحب نام در زمینه بیماری های التهابی روده از سراسر کشور دعوت ما را برای شرکت در این همایش پذیرفته اند. ما اطمینان داریم که موفقیت این رویداد بستگی به حضور و شرکت فعال شما همکاران گرامی دارد.

لذا بدینوسیله از شما عزیزان برای شرکت در کنگره بیماری های التهابی روده (14-15 تیرماه 1403) دعوت به عمل می آوریم.

 

1,000,000 تومان
0
26
منقضی شده
مرداد 1402
پنجمین کنگره دو روزه بیماریهای التهابی روده

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران مفتخر است که پنجمین کنگره دو روزه "بیماری های التهابی روده (IBD)" را در مرداد ماه 1402 به صورت حضوری و در شهر ارومیه برگزار نماید.

بسیاری از محققان و دانشمندان صاحب نام در زمینه بیماری های التهابی روده از سراسر کشور دعوت ما را برای شرکت در این همایش پذیرفته اند. ما اطمینان داریم که موفقیت این رویداد بستگی به حضور و شرکت فعال شما همکاران گرامی دارد.

لذا بدینوسیله از شما عزیزان برای شرکت در کنگره بیماری های التهابی روده (19-20 مردادماه 1402) دعوت به عمل می آوریم.

 

500,000 تومان
0
724
منقضی شده
آذر 1402
بیست و سومین کنگره بیماری های گوارش و کبد

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران مفتخر است که بیست و سومین کنگره گوارش و کبد ایران را در 21 لغایت 24 آذرماه 1402 بصورت حضوری و در سالن همایش های بین المللی رازی برگزار نماید. بسیاری از محققان و دانشمندان صاحب نام در زمینه گوارش و کبد از سراسر کشور دعوت ما را برای حضور در این همایش پذیرفته اند. ما اطمینان داریم که موفقیت این رویداد بستگی به حضور فعال شما همکاران گرامی دارد.

شایان به ذکر است هزینه های اعلام شده بابت امتیاز بازآموزی، دسترسی رایگان به بیش از 100 فایل سخنرانی و هزینه چهار روز ناهار و پذیرایی می باشد

3,000,000 تومان
0
1069
منقضی شده
دی 1401
بیست ودومین کنگره بیماری های گوارش و کبد

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران مفتخر است که بیست و دومین کنگره گوارش و کبد ایران را در 6 لغایت 9 دی ماه 1401بصورت حضوری و در سالن همایش های بین المللی رازی برگزار نماید. بسیاری از محققان و دانشمندان صاحب نام در زمینه گوارش و کبد از سراسر کشور دعوت ما را برای حضور در این همایش پذیرفته اند. ما اطمینان داریم که موفقیت این رویداد بستگی به حضور فعال شما همکاران گرامی دارد.

شایان به ذکر است هزینه های اعلام شده بابت امتیاز بازآموزی، دسترسی رایگان به بیش از 100 فایل سخنرانی و هزینه چهار روز ناهار و پذیرایی می باشد

3,000,000 تومان
0
170
منقضی شده
تیر 1401
چهارمین کنگره دوروزه بیماریهای التهابی روده

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران مفتخر است که چهارمین کنگره دو روزه "بیماری های التهابی روده (IBD)" را در تیر ماه 1401 به صورت حضوری و در شهر تبریز برگزار نماید. بسیاری از محققان و دانشمندان صاحب نام در زمینه بیماری های التهابی روده از سراسر کشور دعوت ما را برای شرکت در این همایش پذیرفته اند. ما اطمینان داریم که موفقیت این رویداد بستگی به حضور و شرکت فعال شما همکاران گرامی دارد.

لذا بدینوسیله از شما عزیزان برای شرکت در کنگره بیماری های التهابی روده (9-10 تیرماه 1401) دعوت به عمل می آوریم.

 

200,000 تومان
0
694
منقضی شده
آبان 1400
بیست و یکمین کنگره بیماری های گوارش و کبد

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران مفتخر است که بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران را در آبان ماه 1400بصورت آنلاین و دیجیتال برگزار نماید. بسیاری از محققان و دانشمندان صاحب نام در زمینه گوارش و کبد از سراسر کشور دعوت ما را برای حضور (آنلاین) در این همایش پذیرفته اند. ما اطمینان داریم که موفقیت این رویداد بستگی به حضور فعال شما همکاران گرامی دارد.

لذا بدینوسیله از شما عزیزان برای شرکت در بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران بصورت آنلاین و دیجیتال (25 لغایت 28 آبان 1400) دعوت به عمل آوریم.

500,000 تومان
0
204
منقضی شده
شهریور 1400
سومین کنگره دو روزه بیماری های التهابی روده - فصل تابستان

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران مفتخر است که سومین کنگره دو روزه "بیماری های التهابی روده (IBD)" را در شهریور ماه 1400 به صورت مجازی برگزار نماید. بسیاری از محققان و دانشمندان صاحب نام در زمینه بیماری های التهابی روده از سراسر کشور دعوت ما را برای شرکت در این همایش پذیرفته اند. ما اطمینان داریم که موفقیت این رویداد بستگی به حضور و شرکت فعال شما همکاران گرامی دارد.

لذا بدینوسیله از شما عزیزان برای شرکت در کنگره مجازی بیماری های التهابی روده (18-19 شهریور 1400) دعوت به عمل می آوریم.

 

100,000 تومان
0
186
منقضی شده
خرداد 1400
دومین کنگره دو روزه بیماری های التهابی روده - فصل بهار

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران مفتخر است که دومین کنگره دو روزه "بیماری های التهابی روده (IBD)" را در خرداد ماه 1400 به صورت مجازی برگزار نماید. بسیاری از محققان و دانشمندان صاحب نام در زمینه بیماری های التهابی روده از سراسر کشور دعوت ما را برای شرکت در این همایش پذیرفته اند. ما اطمینان داریم که موفقیت این رویداد بستگی به حضور و شرکت فعال شما همکاران گرامی دارد.

لذا بدینوسیله از شما عزیزان برای شرکت در کنگره مجازی بیماری های التهابی روده (20-21 خرداد 1400) دعوت به عمل می آوریم.

 

100,000 تومان
0
729
منقضی شده
آبان 1399
بیستمین کنگره بیماری های گوارش و کبد

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران مفتخر است که بیستمین کنگره گوارش و کبد ایران را در آبان ماه 1399 بصورت آنلاین و دیجیتال برگزار نماید. این کنگره با همکاری پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می گردد. بسیاری از محققان و دانشمندان صاحب نام در زمینه گوارش و کبد از سراسر کشور دعوت ما را برای حضور (آنلاین) در این همایش پذیرفته اند. ما اطمینان داریم که موفقیت این رویداد بستگی به حضور فعال شما همکاران گرامی دارد.

لذا بدینوسیله از شما عزیزان برای شرکت در بیستمین کنگره گوارش و کبد ایران بصورت آنلاین و دیجیتال (26 لغایت 30 آبان 1399) دعوت به عمل آوریم.

400,000 تومان