لیست کارگاه ها

0
314
منقضی شده
آذر 1402
کارگاه آموزش تکنیک و تشخیص های اندوسکوپی 22 آذرماه 1402 از ساعت 18 لغایت 19:30
2,000,000 تومان
هزینه ثبت نام در کارگاه آموزش تکنیک و تشخیص های اندوسکوپی مبلغ 2,000,000 میباشد
0
388
منقضی شده
دی 1401
کارگاه آموزش تکنیک و تشخیص های آندوسکوپی 06 دی ماه 1401 از ساعت 18 لغایت 19
1,000,000 تومان
هزینه ثبت نام در کارگاه آموزش تکنیک و تشخیص های آندوسکوپی 06 دی ماه 1401 از ساعت 18 لغایت 19 مبلغ 1,000,000 میباشد
0
360
منقضی شده
آبان 1400
کارگاه اندوسکوپی فوقانی و کولونوسکوپی نرمال
500,000 تومان
هزینه ثبت نام در کارگاه اندوسکوپی فوقانی و کولونوسکوپی نرمال مبلغ 500,000 میباشد
0
151
منقضی شده
آبان 1399
درناژ اندوسکوپیک پانکراتیت نکروزان و نکروزکتومی بوسیله LAMS (Lumen-Apposing Metal Stent) (Hot Axios)
200,000 تومان
هزینه ثبت نام در درناژ اندوسکوپیک پانکراتیت نکروزان و نکروزکتومی بوسیله LAMS (Lumen-Apposing Metal Stent) (Hot Axios) مبلغ 200,000 میباشد
0
388
منقضی شده
آبان 1398
بازآموزی تکنیک های اندوسکوپی
300,000 تومان
هزینه ثبت نام در بازآموزی تکنیک های اندوسکوپی مبلغ 300,000 میباشد
0
306
منقضی شده
آبان 1397
کارگاه آموزش تکنیک و تشخیص های آندوسکوپی
300,000 تومان
هزینه ثبت نام در کارگاه آموزش تکنیک و تشخیص های آندوسکوپی مبلغ 300,000 میباشد
0
42
منقضی شده
آذر 1396
کار گاه فیبرواسکن حامی: شرکت نیکان طب ساسان
0 تومان
هزینه ثبت نام در کار گاه فیبرواسکن مبلغ 0 میباشد
0
28
منقضی شده
آذر 1396
کارگاه آندوسکوپی روده باریک حامی: شرکت فن آوری آزمایشگاهی (OLympus)
300,000 تومان
هزینه ثبت نام در کارگاه آندوسکوپی روده باریک مبلغ 300,000 میباشد
0
172
منقضی شده
آذر 1396
کارگاه آندوسکوپی تشخیصی تحتانی حامی: شرکت ماورای فنون عصر (FujiFilm)
300,000 تومان
هزینه ثبت نام در کارگاه آندوسکوپی تشخیصی تحتانی مبلغ 300,000 میباشد
0
305
منقضی شده
آذر 1396
کارگاه آندوسکوپی تشخیصی فوقانی حامی: شرکت مدیسا رایا درمان (STORZ)
300,000 تومان
هزینه ثبت نام در کارگاه آندوسکوپی تشخیصی فوقانی مبلغ 300,000 میباشد