لیست آموزش مدون

0
272
منقضی شده
آبان 1398
بازآموزی مدون بیماری های گوارش و کبد 1 و 2

همکاران گرامی؛

مفتخر هستیم شما را به بازآموزی بیماری های گوارش وکبد ایران در آبانماه 1398 در تهران دعوت نمائیم.  این برنامه  توسط انجمن متخصصین گوارش وکبد ایران و با همکاری پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران˛ در تاریخ سه شنبه 14 آبان 1398 در مرکز بین المللی همایش های رازی، بزرگراه همت، جنب بیمارستان میلاد، تهران برگزار می شود.

منتظر دیدار شما به منظور همکاری و همفکری بیشتر در پیشگیری و درمان بیماری های گوارشی و کبدی ایران می باشیم.

100,000 تومان
هزینه ثبت نام در بازآموزی مدون بیماری های گوارش و کبد 1 و 2 مبلغ 100,000 میباشد
0
359
منقضی شده
آبان 1396
بازآموزی مدون بیماری های گوارش و کبد 3 و 4

همکاران گرامی؛

مفتخر هستیم شما را به بازآموزی بیماری های گوارش وکبد ایران در آبانماه 1396 در تهران دعوت نمائیم.  این برنامه  توسط انجمن متخصصین گوارش وکبد ایران و با همکاری پژوهشکده بیماری های گوارش وکبد دانشگاه علوم پزشکی تهران˛ در تاریخ سه شنبه 30 آبان 1396در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی واقع در ولنجک، ابتدای درکه برگزار می شود.

منتظر دیدار شما به منظور همکاری و همفکری بیشتر در پیشگیری و درمان بیماری های گوارشی و کبدی ایران می باشیم.

100,000 تومان
هزینه ثبت نام در بازآموزی مدون بیماری های گوارش و کبد 3 و 4 مبلغ 100,000 میباشد
0
64
شهریور 1395
باز آموزی مدون بیما ری های گوارش و کبد 1 و 2

مفتخر هستیم شما را به بازآموزی مدون بیماری های گوارش وکبد ایران در آبانماه 1395  در تهران دعوت نمائیم.  این برنامه  توسط انجمن متخصصین گوارش وکبد ایران و با همکاری پژوهشکده بیماری های گوارش وکبد دانشگاه علوم پزشکی تهران˛ در روزسه شنبه 18 آبان 1395 در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی واقع در ولنجک، ابتدای درکه برگزار می شود.

منتظر دیدار شما به منظور همکاری و همفکری بیشتر در پیشگیری و درمان بیماری های گوارشی و کبدی ایران می باشیم.

70,000 تومان
هزینه ثبت نام در باز آموزی مدون بیما ری های گوارش و کبد 1 و 2 مبلغ 70,000 میباشد
0
37
آذر 1394
بازآموزی مدون بیماری های گوارش و کبد 3 و 4
80,000 تومان
هزینه ثبت نام در بازآموزی مدون بیماری های گوارش و کبد 3 و 4 مبلغ 80,000 میباشد