>

لیست مقالات

جستجوی مقاله بر اساس:
حذف جستجو
13.7 سایر موارد
cholangiocarcinoma predictive factors in primary sclerosing cholangitis patients who underwent liver transplantation in Abu Ali Sina transplant hospital between 2016-2021
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
نگار اصغرپور,سید علیرضا تقوی,نجیب الله با اراده
ICGH2021-67
بیشتر
3.16 عفونت های دستگاه گوارش
Evaluation of the Relationship between Clinical Changes Related to Liver Enzymes and Gastrointestinal Symptoms with Coronavirus Infection
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
رسول صمیمی
ICGH2021-69
بیشتر
7.13 Miscellaneous
Different manifestations of IgG4 related sclerosing cholangitis: Clinical myths and pearls.
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
Elham Sobhrakhshankhah,Farhad Zamani,Behdad Behnam,Hossein Ajdarkosh,Amirhossein Faraji,Mahmoodreza Khoonsari,Mehdi Nikkhah,Ahmad Hormati,Elham Pishgar
ICGH2021-44
بیشتر
4 .9 پانکراتیت
Evaluation of therapeutic role of Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in patients with chronic pancreatitis and pancreatic duct stone.
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
Mahmoodreza Khoonsari,Farhad Zamani,Amirhossein Faraji,Hossein Ajdarkosh,Mehdi Nikkhah,Elham Sobhrakhshankhah,Behdad Behnam
ICGH2021-42
بیشتر
5.5 درمان
Evaluation of the efficacy, side effects and outcome of Adalimumab in patients with the cure-resistant inflammatory bowel disease
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
Hafez Fakheri,Zohreh Bari,Bahar Banasaz
ICGH2021-92
بیشتر
13.7 سایر موارد
تظاهرات بالینی، آزمایشگاهی و هیستوپاتولوژیک، یافته‌های الاستوگرافی و پیامد درمان در بیماران هپاتیت اتوایمیون شهرستان ساری
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
محبوبه ابراهیمی,حافظ فاخری,ترنگ تقوایی,ایرج ملکی,وحید حسینی,آرش کاظمی ویسری,زهره اری
ICGH2021-68
بیشتر
4 .9 پانکراتیت
Endoscopic biliary and duodenal metallic stent replacement for advance pancreatic cancer and GOO.
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
سلطانعلی فلاح
ICGH2021-43
بیشتر
16.3 Gastrointestinal infections
Compare Characteristics of Mucosa-Associated adherent-invasive Escherichia coli isolated from Colorectal Cancer patients
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
Razie kamalidolatabadi,Hossein Fazeli,Seyed Mohammad Hasan Emami,Vajihe Karbasizade
ICGH2021-87
بیشتر
6.4 Other colonic and anorectal disorders
Effect of Aromatherapy Inhalation of Rose Essence in Clinical Symptoms of Patients with Irritable Bowel Syndrome
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
Mahtab Rashidi,Ali Beheshti Namdar,Sahar Ravanshad
ICGH2021-34
بیشتر
8 .2 بیماریهای بدخیم مری
Evaluation of the sexual hormone effects in the adenocarcinoma of esophagus in the men referred to Imam Khomeini Hospital Complex in Tehran
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
آرش میراولیایی,محمد حسن روزگاری,نجمه آل طه
ICGH2021-01
بیشتر
1.5 پایه / پاتوژنز / آسیب شناسی
Crohn-like colitis in a young man presenting with anemia
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
فروغ البرزی ایوانکی,سیده یاسمن هاشمی امیر
ICGH2021-35
بیشتر
1.1 اپیدمیولوژی
Comparison of Risk Assessment Tools for Cardiovascular Diseases: Results of an Iranian Cohort Study
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
Nima Motamed,Hossein Ajdarkosh,Dhayaneethie Perumal,G. Hossein Ashrafi,Mansooreh Maadi,Fahimeh Safarnezhad Tameshkel,Behzad Farahani,Nader Rezaie,Mehdi Nikkhah,Amir Hossein Faraji,Farzin Roozafzai,Mahmoodreza khoonsari,Mohammad Hadi Karbalaie Niya,Yadollah Emadi,Farhad Zamani
ICGH2021-22
بیشتر
3.7 متابولیک / اختلالات ژنتیکی
تاثیر تمرین ترکیبی با رژیم DASH بر شاخص های آسیب کبد بیماران مبتلا به کبد چرب غیر الکلی (NAFLD)
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
شیلا حسنیان,حجت اله رحیمی,خسرو جلالی
ICGH2021-80
بیشتر
5.3 استراتژی های مدیریت
Investigating the Effect of Quadruple Therapy with Saccharomyces Boulardii or Lactobacillus Reuteri Strain (DSMZ 17648) Supplements on Eradication of Helicobacter Pylori and Treatments҆ Side Effects: A Double-Blind Placebo-Controlled Randomized Clinical Trial
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
Tahmine Tavakoli,Nooshin Naghibzadeh,Fatemeh Salmani
ICGH2021-74
بیشتر
13.2 Molecular biology/genetics/pathology
Treatment with EGCG induced apoptosis by targeting cFLIP/Ku70 complex in gastric cancer cells
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
مهتاب شهریاری فلوردی,زهرا فرزانه,مهدی علیخانی,بهاره شکوهیان,مرضیه ابراهیمی,مصطفی نجیمی,مسعود وثوق
ICGH2021-85
بیشتر
5.5 درمان
Methotrexate in patients with Crohn's disease refractory to anti-TNF-α
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
Anahita Sadeghi,Homayoon Vahedi,Sudabeh Alatab,Amir Anooshirvani,Masoud Malekzadeh,Alireza sima
ICGH2021-91
بیشتر
2.4 بیماری سلیاک / سندروم های سوء تغذیه و انتروپاتی های غذایی
نقش انعطاف پذیری شناختی و ذهن آگاهی در پیش بینی تاب آوری بیماران سلیاک
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
جواد عرب یار محمدی,محمدتقی بادله شموشکی,الهه صادقی
ICGH2021-09
بیشتر
13.7 سایر موارد
Serum Alkaline phosphate level associate with Metabolic Syndrome components regarding of Non-Alcoholic Fatty Liver; A population Based study in Northern Iran
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
Masoudreza Sohrabi,Sevil Aghapour,AmirHossein Faraji,Mahmoodreza Khoonsari,Hossein Ajdarkosh,Farhad Zamani
ICGH2021-77
بیشتر
8 .2 بیماریهای بدخیم مری
Evaluation of tissue levels of the Eight Trace Elements and Heavy Metals among Patients with Esophagus and Stomach Cancers; Comparison between Cancerous and Non-cancerous Tissues
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
Masoudreza Sohrabi,Hossein Ajdarkosh,Azam R. Farimani,Maryamosadat Mirasgari,Melika Sohrabi,Solmaz Shirmardi,Delaram Salehpour,Farhad Zamani,Marzieh Hajibaba,Fahimeh SafarnezhadTameshkel,Mahmoudreza Sohrabi,Ali Gholami
ICGH2021-89
بیشتر
13.7 سایر موارد
Is Melatonin Associated with Pro-Inflammatory Cytokine Activity and Liver Fibrosis in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) Patients?
خلاصه مقالات بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران
Masoudreza Sohrabi,Ali Gholami,Bahareh Amirkalali,Mahsa Taherizadeh,Mahsa Kolahdoz,Fahimeh SafarnezhadTameshkel,Sheida Aghili,Marzieh Hajibaba
ICGH2021-83
بیشتر