همایش ها

بازآموزی مدون بیماری های گوارش و کبد 1 و 2
بازآموزی مدون بیماری های گوارش و کبد 1 و 2

همکاران گرامی؛مفتخر هستیم شما را به بازآموزی بیماری های گوارش وکبد ایران در آبانماه 1398 در تهران دعوت نمائیم.  این برنامه  توسط انجمن متخصصین گوارش وکبد ایران و با همکاری پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران˛ در تاریخ سه شنبه 14 آبان 1398 در مرکز بین المللی همایش های رازی، بزرگراه همت، جنب بیمارستان میلاد، تهران برگزار می شود.منتظر دیدار شما به منظور همکاری و همفکری بیشتر در پیشگیری و درمان بیماری های گوارشی و کبدی ایران می باشیم.