همایش ها

بیست ودومین کنگره بیماری های گوارش و کبد
بیست ودومین کنگره بیماری های گوارش و کبد

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران مفتخر است که بیست و دومین کنگره گوارش و کبد ایران را در آبان ماه 1401بصورت حضوری و در سالن همایش های بین المللی رازی برگزار نماید. بسیاری از محققان و دانشمندان صاحب نام در زمینه گوارش و کبد از سراسر کشور دعوت ما را برای حضور در این همایش پذیرفته اند. ما اطمینان داریم که موفقیت این رویداد بستگی به حضور فعال شما همکاران گرامی دارد.

لذا بدینوسیله از شما عزیزان برای شرکت در بیست و دومین کنگره گوارش و کبد ایران بصورت حضوری در سالن همایش های بین المللی رازی (10لغایت 13 آبان 1401) دعوت به عمل آوریم.