همایش ها

چهارمین کنگره دوروزه بیماریهای التهابی روده
چهارمین کنگره دوروزه بیماریهای التهابی روده

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران مفتخر است که چهارمین کنگره دو روزه "بیماری های التهابی روده (IBD)" را در تیر ماه 1401 به صورت حضوری و در شهر تبریز برگزار نماید. بسیاری از محققان و دانشمندان صاحب نام در زمینه بیماری های التهابی روده از سراسر کشور دعوت ما را برای شرکت در این همایش پذیرفته اند. ما اطمینان داریم که موفقیت این رویداد بستگی به حضور و شرکت فعال شما همکاران گرامی دارد.لذا بدینوسیله از شما عزیزان برای شرکت در کنگره بیماری های التهابی روده (9-10 تیرماه 1401) دعوت به عمل می آوریم.