همایش ها

سومین کنگره دو روزه بیماری های التهابی روده - فصل تابستان
سومین کنگره دو روزه بیماری های التهابی روده - فصل تابستان

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران مفتخر است که سومین کنگره دو روزه "بیماری های التهابی روده (IBD)" را در شهریور ماه 1400 به صورت مجازی برگزار نماید. بسیاری از محققان و دانشمندان صاحب نام در زمینه بیماری های التهابی روده از سراسر کشور دعوت ما را برای شرکت در این همایش پذیرفته اند. ما اطمینان داریم که موفقیت این رویداد بستگی به حضور و شرکت فعال شما همکاران گرامی دارد.لذا بدینوسیله از شما عزیزان برای شرکت در کنگره مجازی بیماری های التهابی روده (18-19 شهریور 1400) دعوت به عمل می آوریم.