همایش ها

دومین کنگره دو روزه بیماری های التهابی روده - فصل بهار
دومین کنگره دو روزه بیماری های التهابی روده - فصل بهار

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران مفتخر است که دومین کنگره دو روزه "بیماری های التهابی روده (IBD)" را در خرداد ماه 1400 به صورت مجازی برگزار نماید. بسیاری از محققان و دانشمندان صاحب نام در زمینه بیماری های التهابی روده از سراسر کشور دعوت ما را برای شرکت در این همایش پذیرفته اند. ما اطمینان داریم که موفقیت این رویداد بستگی به حضور و شرکت فعال شما همکاران گرامی دارد.لذا بدینوسیله از شما عزیزان برای شرکت در کنگره مجازی بیماری های التهابی روده (20-21 خرداد 1400) دعوت به عمل می آوریم.