خوش آمدید

همکار ارجمند
انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران مفتخر است که بیست و دومین کنگره گوارش و کبد ایران را در آبان ماه 1401 بصورت حضوری برگزار نماید. بسیاری از محققان و دانشمندان صاحب نام در زمینه گوارش و کبد از سراسر کشور دعوت ما را برای حضور  در این همایش پذیرفته اند. ما اطمینان داریم که موفقیت این رویداد بستگی به حضور فعال شما همکاران گرامی دارد.

 

لذا بدینوسیله از شما عزیزان برای شرکت در بیست و دومین کنگره گوارش و کبد ایران بصورت حضوری  (10 لغایت 13 آبان 1401) دعوت به عمل آوریم.

 

با تقدیم بهترین آرزوها

دکتر فرهاد زمانی|رئیس کنگره

دکتر شنبم شاهرخ|دبیر علمی کنگره

دکتر اسماعیل انصاری|دبیر اجرایی کنگره