خوش آمدید

همکار ارجمند
انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران مفتخر است که بیستمین کنگره گوارش و کبد ایران را در آبان ماه 1399 بصورتآنلاین و دیجیتال   برگزار نماید. این کنگره با همکاری پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می گردد. بسیاری از محققان و دانشمندان صاحب نام در زمینه گوارش و کبد از سراسر کشور دعوت ما را برای حضور (آنلاین) در این همایش پذیرفته اند. ما اطمینان داریم که موفقیت این رویداد بستگی به حضور فعال شما همکاران گرامی دارد.

لذا بدینوسیله از شما عزیزان برای شرکت در بیستمین کنگره گوارش و کبد ایران بصورت آنلاین و دیجیتال  (26 لغایت 30 آبان 1399) دعوت به عمل آوریم.


با تقدیم بهترین آرزوها

دکتر رضا ملک زاده|رئیس کنگره
دکتر اکرم پورشمس|دبیر علمی کنگره
دکتر سید مهدی میرناصری|دبیر اجرایی کنگره