خوش آمدید

همکار ارجمند
انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران مفتخر است نوزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران را که در آبان ماه 1398 در مرکز همایش های رازی شهر تهران برگزار کند. این گرد همایی با همکاری پژوهشکده تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار خواهد شد.
بسیاری از محققان و دانشمندان صاحب نام در زمینه گوارش و کبد از سراسر کشور دعوت ما را برای شرکت در این همایش پذیرفته اند. ما اطمینان داریم که با همکاری و شرکت محققین و فعالان این حوزه از داخل و خارج کشور, همایشی پربار را در پیش خواهیم داشت. بنابراین باعث افتخار است که رسما از شما برای شرکت در نوزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران (14 لغایت 17 آبان 1398) دعوت به عمل آوریم.
با تقدیم بهترین آرزوها
  • دکتر رضا ملک زاده| رئیس کنگره
  • دکتر اکرم پورشمس | دبیرعلمی کنگره
  • دکتر سیدمحمدمهدی میرناصری | دبیراجرایی کنگره