خوش آمدید

همکار ارجمند

انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران مفتخر است که همایش بیماری های التهابی روده را در فروردین ماه 1398 در هتل کادوس شهر رشت برگزار نماید. این گرد همایی با همکاری مرکز تحقیقات بیماری های گوارش وکبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد کاسپین برگزار خواهد شد .

 بسیاری از محققان و دانشمندان صاحب نام در زمینه گوارش و کبد از سراسر کشور دعوت ما را برای شرکت در این همایش پذیرفته اند. ما اطمینان داریم که با همکاری و شرکت محققین و فعالان این حوزه از داخل و خارج کشور، همایشی پربار را در پیش خواهیم داشت. بنابراین باعث افتخار است که رسما از شما برای شرکت در همایش بیماری های التهابی روده (29 لغایت 30 فروردین1398) دعوت به عمل آوریم.

 با تقدیم بهترین آرزوها

دکتر فریبرز منصورقناعی
دبیرعلمی همایش

دکتر سیدمحمدمهدی میرناصری
دبیراجرایی همایش

دکتر رضا ملک زاده
رئیس همایش