سمپوزیوم

0
230
منقضی شده
آبان 1399
مدیریت بیماری التهابی روده UC (خفیف تا متوسط)
100,000 تومان
هزینه ثبت نام در مدیریت بیماری التهابی روده UC (خفیف تا متوسط) مبلغ 100,000 میباشد
0
216
منقضی شده
آبان 1399
بیماری های التهابی روده در سالمندان
100,000 تومان
هزینه ثبت نام در بیماری های التهابی روده در سالمندان مبلغ 100,000 میباشد