کارگاه

0
151
منقضی شده
آبان 1399
درناژ اندوسکوپیک پانکراتیت نکروزان و نکروزکتومی بوسیله LAMS (Lumen-Apposing Metal Stent) (Hot Axios)
200,000 تومان
هزینه ثبت نام در درناژ اندوسکوپیک پانکراتیت نکروزان و نکروزکتومی بوسیله LAMS (Lumen-Apposing Metal Stent) (Hot Axios) مبلغ 200,000 میباشد