ثبت نام

ثبت نام در بیست و دومین کنگره گوارش و کبد ایران بصورت آنلاین می باشد.

شرایط ثبت‌نام:

  • اگر پرداخت شما به صورت آنلاین باشد، به صورت خود بخودی در همان زمان تأیید می شود
  • اگر پرداخت شما به صورت آنلاین نباشد، ظرف مدت 3 تا 5 روز، تایید خواهد شد (پس از تایید پرداخت شما توسط بانک) و ثبت نام شما کامل می شود.
  • فلوهای گوارش، پس از تکمیل فرم عضویت انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

هزینه ثبت نام در جدول زیر آمده است:

ثبت نام با تخفیف برای اعضای انجمن تا 04 مرداد تمدید شد.

 

نام گروه ثبت

 

زمان

مبلغ ثبت نام

(ریال)

از

تا

اعضای انجمن گوارش

1401/04/01

1401/05/01

2/000/000

1401/05/02

1401/07/01

4/000/000

1401/07/02

1401/08/10

10/000/000

سایر پزشکان و پرستاران

1401/04/04

1401/08/10

10/000/000