ثبت نام

ثبت نام در بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران بصورت آنلاین و دیجیتال می باشد.

شرایط ثبت‌نام:

  • اگر پرداخت شما به صورت آنلاین باشد، به صورت خود بخودی در همان زمان تأیید می شود
  • اگر پرداخت شما به صورت آنلاین نباشد، ظرف مدت 3 تا 5 روز، تایید خواهد شد (پس از تایید پرداخت شما توسط بانک) و ثبت نام شما کامل می شود.
  • فلوهای گوارش، پس از تکمیل فرم عضویت انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

هزینه ثبت نام در جدول زیر آمده است:

ثبت نام با تخفیف برای اعضای انجمن تا 30 مهرماه تمدید شد.

 

ثبت نام با تخفیف برای اعضای انجمن تا 25 آبان ماه تمدید شد.

 

نام گروه ثبت

زمان

زمان

مبلغ ثبت نام

(ریال)

از

تا

اعضای انجمن گوارش

1400/05/01

1400/05/31

1/500/000

1400/06/01

1400/07/15

3/000/000

1400/07/16

1400/08/25

5/000/000

-------------------------

سایر پزشکان و پرستاران

1400/05/01

1400/08/25

5/000/000