ثبت نام

ثبت نام در بیستمین کنگره گوارش و کبد ایران بصورت آنلاین و دیجیتال می باشد

تکمیل ثبت نام در بیستمین کنگره گوارش و کبد برای ارسال رایگان خلاصه مقالات ضروری است.

شرایط ثبت‌نام:

  • اگر پرداخت شما به صورت آنلاین باشد، به صورت خود بخودی در همان زمان تأیید می شود
  • اگر پرداخت شما به صورت آنلاین نباشد، ظرف مدت 3 تا 5 روز، تایید خواهد شد (پس از تایید پرداخت شما توسط بانک) و ثبت نام شما کامل می شود.
  • فلوهای گوارش، پس از تکمیل فرم عضویت انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

هزینه ثبت نام در جدول زیر آمده است:

نام گروه ثبت

زمان

زمان

مبلغ ثبت نام

(ریال)

از

تا

اعضای انجمن گوارش

99/06/01

99/06/15

1/000/000

99/06/16

99/07/15

2/500/000

99/07/16

99/08/26

4/000/000

-------------------------

سایر پزشکان و پرستاران

99/06/01

99/08/26

4/000/000