ثبت نام

ثبت نام در نوزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران بصورت آنلاین می باشد

تکمیل ثبت نام در نوزدهمین کنگره گوارش و کبد برای ارسال رایگان خلاصه مقالات ضروری است.

شرایط ثبت‌نام:

  • اگر پرداخت شما به صورت آنلاین باشد، به صورت خود بخودی در همان زمان تأیید می شود
  • اگر پرداخت شما به صورت آنلاین نباشد، ظرف مدت 3 تا 5 روز، تایید خواهد شد (پس از تایید پرداخت شما توسط بانک) و ثبت نام شما کامل می شود
  • ظرفیت کارگاه ها محدود است و ثبت نام تا تکمیل ظرفیت قابل دسترس است
  • هزینه ثبت نام برای اعضای انجمن قبل از 15 اردیبهشت 1398 رایگان است. بنابراین بعد از این تاریخ هزینه برای ثبت نام اعضا با توجه به جدول زیر خواهد بود.
  • فلوهای گوارش، پس ازتکمیل فرم عضویت انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران از مزایای آن بهره مند خواهند شد.

هزینه ثبت نام در جدول زیر آمده است:

 هزینه ثبت نام برای تمام گروه ها در محل همایش 3000000 ریال میباشد.

 

نام گروه ثبت

زمان

مبلغ ثبت نام

(ریال)

از تا
اعضای انجمن گوارش 01/02/98 15/02/98 رایگان
16/02/98 31/03/98 1/000/000
01/04/98 31/04/98 1/500/000
01/05/98 30/07/98 2/000/000
01/08/98 13/08/98 2/500/000
14/08/98 15/08/98 3/000/000
--------------------------
سایر پزشکان وپرستاران 01/02/98 31/03/98 1/500/000
01/04/98 31/06/98 2/000/000
01/07/98 13/08/98 2/500/000
14/08/98 15/08/98 3/000/000