ثبت نام

ثبت نام در همایش "بیماری های التهابی روده" بصورت آنلاین می باشد

شرایط ثبت‌نام:

  • اگر پرداخت شما به صورت آنلاین باشد، به صورت خود بخودی در همان زمان تأیید می شود
  • اگر پرداخت شما به صورت آنلاین نباشد، ظرف مدت 3 تا 5 روز، تایید خواهد شد (پس از تایید پرداخت شما توسط بانک) و ثبت نام شما کامل می شود.

همکار گرامی؛

در صورت عدم حضور و یا انصراف از حضور، وجه ثبت نام عودت نخواهد شد. لطفاً هنگام ثبت نام دقت نمایید.

هزینه ثبت نام در جدول زیر آمده است:

 هزینه ثبت نام برای تمام گروه ها در محل همایش 3000000 ریال میباشد

نام گروه ثبت

زمان

مبلغ ثبت نام

از

تا

اعضای انجمن گوارش

97/09/15

97/10/30

500/000

97/11/01

97/11/30

1/000/000

97/12/01

97/12/29

1/500/000

98/01/01

98/01/15

2/000/000

-----

-----

-----

---------------

سایر پزشکان وپرستاران

97/09/15

98/01/15

2/500/000