1400 / آبان / 25, سه شنبه

جلسه اول

08:00 تا 09:30
افتتاحیه و تقدیر از پزشکان برتر
سخنران: دکتر رضا ملک زاده(فوق تخصص گوارش), دکتر سیدحسین میرمجلسی(فوق تخصص گوارش)
08:00
-09:00
سرطان مری
سخنران: دکتر رضا ملک زاده(فوق تخصص گوارش)
09:00
-09:30

جلسه دوم

09:30 تا 10:30
دکتر محمدجعفر فره وش
2
عفونت هلیکوباکترپیلوری و سوء هاضمه
سخنران: دکتر شهریار نیک پور(فوق تخصص گوارش)
09:30
-09:45
عفونت هلیکوباکتر پیلوری و بدخیمی
سخنران: دکتر محمدعلی ابیضی(فوق تخصص گوارش)
09:45
-10:00
آیا باید همه عفونت های مربوط به هلیکوباکتر پیلوری را ریشه کن کنیم؟
سخنران: دکتر کاترین بهزاد(فوق تخصص گوارش)
10:00
-10:15
بحث
10:15
-10:30

استراحت

10:30 تا 11:00

جلسه سوم: چالش های بیماری های التهابی روده

11:00 تا 12:15
دکتر شبنم شاهرخ
2
پروکتیت مقاوم به درمان؛ تشخیص و تازه های درمان
سخنران: دکتر فرشاد شیخ اسماعیلی(فوق تخصص گوارش)
11:00
-11:15
چطور درمان های بیولوژیک اولیه در بیماری کولیت اولسروز را انتخاب کنیم؟
سخنران: دکتر حافظ تیرگر فاخری(فوق تخصص گوارش)
11:15
-11:30
کم خونی در بیماری های التهابی روده
سخنران: دکتر مریم لطیف نیا(فوق تخصص گوارش)
11:30
-11:45
غربالگری دیسپلازی در بیماری های التهابی روده
سخنران: دکتر فائزه الماسی(فوق تخصص گوارش)
11:45
-12:00
بحث
12:00
-12:15

جلسه چهارم

12:15 تا 12:35
تومورهای نورواندوکرین معده
سخنران: دکتر میترا عاملی(فوق تخصص گوارش)
12:15
-12:35

نماز و نهار

12:35 تا 14:00

جلسه پنجم: بیماری کبد چرب

14:00 تا 15:15
دکتر محسن نصيري طوسي
2
بیماری کبد چرب غیرالکلی؛ شیوع آن در جامعه
سخنران: دکتر منوچهر خوشباطن(فوق تخصص گوارش)
14:00
-14:15
ارزیابی عوامل خطر در کبدچرب غیرالکلی
سخنران: دکتر حجت اله رحیمی(فوق تخصص گوارش)
14:15
-14:30
درمان دارویی در مورد بیماری کبدچرب غیرالکلی
سخنران: دکتر علی اکبر حاج آقا محمدي(فوق تخصص گوارش)
14:30
-14:45
درمان دارویی در تظاهرات متابولیکی و قلبی عروقی مربوط به کبد چرب غیرالکلی
سخنران: دکتر فاطمه ملک زاده(فوق تخصص گوارش)
14:45
-14:55
شریک جرم
سخنران: دکتر احمد روستایی حسین آبادی(فوق تخصص گوارش)
14:55
-15:05
بحث
15:05
-15:15

استراحت

15:15 تا 15:30

جلسه ششم

15:30 تا 16:30
استراتژی های تغذیه ای در سوء هاضمه
گرداننده پنل: دکتر شهرام آگاه(فوق تخصص گوارش)
اعضا پانل: دکتر احمد اسماعیل زاده(متخصص تغذیه), Dr. Christine feinle-Bisset()
15:30
-16:30

جلسه هفتم: ریفلاکس معده به مری

16:30 تا 18:15
مصرف بلندمدت مهارکننده های پمپ پروتون
سخنران: دکتر لیلی اسلامی(فوق تخصص گوارش)
16:30
-16:45
درمان های اندوسکوپیک ریفلاکس
سخنران: Serhat Bor, MD(فوق تخصص گوارش)
16:45
-17:00
ریفلاکس مقاوم به درمان
سخنران: دکتر محمدرضا قدیر(فوق تخصص گوارش)
17:00
-17:30
کاربرد بالینی تست های فیزیولوژیک ریفلاکس معده به مری
گرداننده پنل: دکتر سیاوش ناصري مقدم(فوق تخصص گوارش)
اعضا پانل: Serhat Bor, MD(فوق تخصص گوارش), دکتر سعید عبدی(فوق تخصص گوارش), دکتر محمدرضا قدیر(فوق تخصص گوارش), دکتر لیلی اسلامی(فوق تخصص گوارش)
17:30
-18:15

جلسه اول

10:00 تا 11:45
ایمنی بیمار و آموزش پزشکی با محوریت بیماری‌های گوارش وکبد
سخنران: دکتر مسعود فقیه دینوری(فوق تخصص گوارش)
10:00
-10:30
نمایش اندوسکوپی فوقانی نرمال
سخنران: دکتر ایرج ملکی(فوق تخصص گوارش)
10:30
-11:00
نمایش کولونوسکوپی نرمال
سخنران: دکتر علی علی عسگری(فوق تخصص گوارش)
11:00
-11:30
بحث
11:30
-11:45

جلسه دوم

11:45 تا 12:45
ارزیابی خونریزی فوقانی از دستگاه گوارش
گرداننده پنل: دکتر ایرج ملکی(فوق تخصص گوارش)
اعضا پانل: دکتر ترنگ تقوایی عربی(فوق تخصص گوارش), دکتر آرش كاظمي ويسري(فوق تخصص گوارش), دکتر سید محمد ولیزاده طوسی(فوق تخصص گوارش), دکتر زهره باری(فوق تخصص گوارش)
11:45
-12:45

نماز- نهار

12:45 تا 14:00

جلسه سوم

14:00 تا 15:15
ارزیابی خونریزی تحتانی از دستگاه گوارش
گرداننده پنل: دکتر محسن مسعودي(فوق تخصص گوارش)
اعضا پانل: دکتر امیرحسین فقیهی کاشانی(فوق تخصص گوارش), دکتر امیرپاشا طبائیان(فوق تخصص گوارش), دکتر غلامرضا رضامند(فوق تخصص گوارش), دکتر مرجان مخترع(فوق تخصص گوارش)
14:00
-15:00
بحث
15:00
-15:15

جلسه چهارم

15:15 تا 16:30
اشتباهات در ارزیابی پانکراتیت حاد
گرداننده پنل: دکتر عبدالرحیم مسجدی زاده(فوق تخصص گوارش)
اعضا پانل: دکتر زینب علی پور(), دکتر اسکندر حاجیانی(فوق تخصص گوارش), دکتر سید سعید سیدیان(فوق تخصص گوارش), دکتر سیدجلال هاشمی(فوق تخصص گوارش)
15:15
-16:15
بحث
16:15
-16:30

جلسه پنجم: اشتباهات در ارزیابی اختلالات دستگاه گوارش

16:30 تا 17:30
دکتر غلامرضا رضامند
2
اشتباهات ارزیابی پولیپ های معده و راه های پرهیز از آن
سخنران: دکتر الهام تابش(فوق تخصص گوارش)
16:30
-16:45
اشتباهات در برخورد با ضایعات زیرمخاطی
سخنران: دکتر اکرم جوکار(فوق تخصص گوارش)
16:45
-17:00
اشتباهات شایع در ارزیابی التهابات معده روده ای
سخنران: دکتر سیدکاظم حسینی(فوق تخصص گوارش)
17:00
-17:15
توصیه ها و اشتباهات در تشخیص و ارزیابی خونریزی های روده کوچک
سخنران: دکتر سید محمود اسحاق حسيني(فوق تخصص گوارش)
17:15
-17:30
1400 / آبان / 26, چهار شنبه

جلسه اول

09:00 تا 09:30
سرطان معده در ایران
سخنران: دکتر رضا ملک زاده(فوق تخصص گوارش)
08:50
-09:30

جلسه دوم: غربالگری/ میزان بقا در شرایط پیش سرطانی

09:30 تا 10:30
دکتر فرهاد زمانی
2
متاپلازی در سرطان های دستگاه گوارش
سخنران: دکتر عباس یزدانبد(فوق تخصص گوارش)
09:30
-09:45
مری بارت
سخنران: دکتر مسعود خوش نيا(فوق تخصص گوارش)
09:45
-10:00
ضایعه پیش سرطانی پانکراس
سخنران: دکتر فرهاد زمانی(فوق تخصص گوارش)
10:00
-10:15
بحث
10:15
-10:30

جلسه سوم

10:30 تا 11:00
نقش رادیوفرکونسی در درمان مری بارت
گرداننده پنل: دکتر مژگان فروتن(فوق تخصص گوارش)
اعضا پانل: دکتر سعید عبدی(فوق تخصص گوارش), دکتر افسانه شريفيان(فوق تخصص گوارش)
10:30
-11:00

جلسه چهارم: تازه های درمانی در بیماری کرون

11:00 تا 12:15
دکتر ناصر ابراهيمي درياني
2
بیماری کرون ایلئوم غیرعارضه دار (بیولوژیک/ انتظار)
سخنران: دکتر سیدحمید موسوی(فوق تخصص گوارش)
11:00
-11:15
نقش جراحی در بیماری کرون
سخنران: دکتر بهنام بهبودی(جراح)
11:15
-11:30
درمان هدف در بیماری کرون
سخنران: دکتر میترا احدی(فوق تخصص گوارش)
11:30
-11:45
روش های درمانی غیرجراحی در بیماری فیستول پری آنال کرون
سخنران: دکتر محسن احمدی تفتی(جراح)
11:45
-12:00
بحث
12:00
-12:15

جلسه پنجم

12:15 تا 12:30
اتوفاژی در بیماری کبد
سخنران: دکتر کامران باقری لنکرانی(فوق تخصص گوارش)
12:15
-12:30

نماز- نهار

12:30 تا 14:00

جلسه ششم: بیماری سلیاک

14:00 تا 15:00
دکتر بیژن شهبازخانی
2
روش های جدید تشخیصی در بیماری سلیاک
سخنران: دکتر سیدمحمدحسن امامی(فوق تخصص گوارش)
14:00
-14:15
درمان های جدید در بیماری سلیاک
سخنران: دکتر آزیتا گنجی(فوق تخصص گوارش)
14:15
-14:30
اختلال حساسیت به گلوتن غیرسلیاکی
سخنران: دکتر بیژن شهبازخانی(فوق تخصص گوارش)
14:30
-14:45
بحث
14:45
-15:00

استراحت

15:00 تا 15:30

جلسه هفتم: کووید 19 و درگیری های دستگاه گوارش

15:30 تا 16:45
دکتر احمد حرمتی
2
تظاهرات گوارشی بیماری کووید 19
سخنران: دکتر احمد حرمتی(فوق تخصص گوارش)
15:30
-15:45
واکسیناسیون بیماری کووید 19 در بیماری های دستگاه گوارش
سخنران: دکتر تهمینه توکلی(فوق تخصص گوارش)
15:45
-16:00
کووید 19 و بیماری های التهابی روده
سخنران: دکتر شبنم شاهرخ(فوق تخصص گوارش)
16:00
-16:15
کووید 19 و بیماری های کبد
سخنران: دکتر الهام پیشگر(فوق تخصص گوارش)
16:15
-16:30
بحث
16:30
-16:45

جلسه هشتم: از سیروز تا کبد جدید

16:45 تا 17:45
دکتر محمد طاهر
2
پیشگیری از عوارض سیروز
سخنران: دکتر حمید کلانتری(فوق تخصص گوارش)
16:45
-17:00
چه زمانی برای پیوند کبد ارجاع دهیم؟
سخنران: دکتر لیلا علیزاده(فوق تخصص گوارش)
17:00
-17:15
تنگی های صفراوی بعد از پیوند کبد
سخنران: دکتر علیرضا تقوی(فوق تخصص گوارش)
17:15
-17:30
حاملگی و بیماری های کبد
سخنران: دکتر اعظم تیموری(فوق تخصص گوارش)
17:30
-17:50
بحث
17:50
-18:00

جلسه اول: کارگاه برخورد و مدیریت پولیپهای سرطان های روده بزرگ

09:00 تا 18:00
آمادگی های روده جهت کولونوسکوپی
سخنران: دکتر نیلوفر مقبل(فوق تخصص گوارش)
09:00
-09:15
نتایج تحقیق در سرطان های کولون فامیلیال در جمعیت ایرانی
سخنران: دکتر لادن گشایشی(فوق تخصص گوارش)
09:15
-09:30
پولیپوز فامیلیال
سخنران: دکتر مسیح بهار(ژنتیک)
09:30
-09:45
بحث
09:45
-10:00
غربالگری سرطان کولون
گرداننده پنل: دکتر حسن وثوقی نیا(فوق تخصص گوارش)
اعضا پانل: دکتر لادن گشایشی(فوق تخصص گوارش), دکتر محمدرضا عباس زادگان(ژنتیک), دکتر علی بهاری(فوق تخصص گوارش), دکتر محمدرضا فرزانه فر(فوق تخصص گوارش), علی بهشتی نامدار(فوق تخصص گوارش)
10:00
-11:00
بحث
11:00
-11:15
جراحی در سرطان کولون فامیلیال
سخنران: دکتر امیر کشوری(جراح)
11:15
-11:30
برخورد با پولیپ های دشوار
گرداننده پنل: دکتر مهدی محمدنژاد(فوق تخصص گوارش)
اعضا پانل: دکتر محمد باقري(فوق تخصص گوارش), دکتر محمد امانی(فوق تخصص گوارش), دکتر سعید درخشانی(جراح), دکتر شهرام آگاه(فوق تخصص گوارش)
11:30
-12:30
اصول اساسی در پولیپکتومی(مشاهده ویدئو)
سخنران: دکتر سیدمحمدحسن امامی(فوق تخصص گوارش)
12:30
-13:00
استراحت
13:00
-14:00
روش های مدیریت عوارض اقدامات اندوسکوپیک
گرداننده پنل: دکتر حمید اسدزاده عقدایی(فوق تخصص گوارش)
اعضا پانل: دکتر محمد میناکاری(فوق تخصص گوارش), دکتر محمد باقري(فوق تخصص گوارش)
14:00
-15:00
بحث
15:00
-15:10
برداشتن اندوسکوپیک پولیپ های بزرگ سکوم
سخنران: دکتر مژگان فروتن(فوق تخصص گوارش)
15:10
-15:30
برداشتن اندوسکوپیک سرطان اولیه رکتوم
سخنران: دکتر سیدحسن عابدی ولوکلائی(فوق تخصص گوارش)
15:30
-16:00
استراحت
16:00
-16:30