مقالات

Pneumatic Balloon Dilatation for Achalasia: long term outcome

1401/7/10 12:26
مقدمه

آشالازی یکی از بیماری های دستگاه گوارش است که در نتیجه ی سیر پیش رونده ی از بین رفتن سلول های گانگلیون در شبکه عصبی میانتریک عضلات صاف دیواره ی مری رخ می دهد و منجر به اسپاسم در اسفنکتر تحتانی مری و فقدان حرکات پریستالتیسم در این ناحیه می گردد. از بین روش های درمانی موجود، دیلاتاسیون با بالون (Pneumatic Balloon Dilatation) و جراحی به عنوان رایج ترین و موثر ترین راه های درمان این بیماری شناخته شده هستند. روش PBD به علت تهاجم کمتر و تاثیر بالا بسیار مورد توجه قرار گرفته است و میزان موفقیت کوتاه مدت آن تا ۸۵ درصد گزارش شده است. در عین حال برخی از مطالعات اثربخشی طولانی مدت آن را زیر سوال برده ‌اند. طبق نتیجه مطالعه قبلی ما، درصورت استفاده از بالون های Rigiflex درصد موفقیت در درمان به روش PBD مشابه میوتومی خواهد بود ولی نتایج طولانی مدت این روش نیاز به مطالعات بیشتر دارد. هدف از این مطالعه پیگیری بیماران مبتلا به آشالازی درمان شده به روش PBD پس از 6 تا 21 سال است تا میزان عود بیماری و عوارض آن در بازه زمانی طولانی تر مورد بررسی قرار گیرد.

روش کار

در این مطالعه مقطعی گذشته نگر که در سال 2022 انجام شد، ۲۰۵ بیمار که بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۶ در کلینیک فوق تخصصی گوارش پورسینای حکیم، اصفهان، ایران تشخیص بیماری آشالازی در آنها تایید شده بود وارد مطالعه شدند. درمان این بیماران به روش PBDتوسط یک گاستروانترولوژیست ماهر با بالون Rigiflex انجام شده بود. بیماران پس از کسب رضایت آگاهانه جهت مصاحبه تلفنی دعوت می شدند. از آنها درباره علائم اولیه و تغییرات آن پس ازهر نوبت درمان با بالون و همچنین علائم کنونی سوال شد و به هر کدام طبق سیستم امتیاز دهی استانداردEckardt امتیاز داده شد.

نتایج

از بین 205 بیمار، 110 نفر قابل پیگیری بودند و پیگیری سایرین به دلیل تغییر شماره تلفن، مهاجرت و یا فوت شدن امکان پذیر نبود. 57/2% از بیماران شامل زنان با میانگین سنی 52/9 سال و 42/7% از بیماران شامل مردان با میانگین سنی 35/21 سال بود. 9 نفر از بیماران فوت شده بودند که تنها یکی به علت مشکل گوارشی (سرطان کبد) بود. تعداد جلسات دیلاتاسیون با بالون برای بیماران به صورت 50/9 % از بیماران یک جلسه، 36/3% از بیماران دو جلسه و 12/7% از بیماران با سه جلسه و بیشتر بود. 10/9% از بیماران در نهایت جراحی شده بودند که از این تعداد 25% پس از یک جلسه، 33/3% پس از دو جلسه و 41/6% پس از سه جلسهPBD بود. هیچکدام از بیماران دچار سرطان مری و یا پارگی مری نشدند. 6 بیمار دچار ریفلاکس معده ی پیشرفته بدون پاسخ به دارو شدند .

نتیجه‌گیری

با توجه به نتایج رضایت بخش درمان با بالون در بیماران آشالازی و عود پایین بیماری در طولانی مدت (6 تا 21 سال) و همچنین مزایای دیگر این روش نسبت به روش جراحی اعم از هزینه و عوارض کمتر، دیلاتاسیون با بالون به عنوان روش ارجح درمان برای این بیماران پیشنهاد می شود.