کمیته علمی

متاسفانه جستجوی شما نتیجه ای در بر نداشت.

Alternate Text

دکتر هادی احمدی آملی

جراح
تهران

Ahmadiam[at]tums.ac.ir
Alternate Text

Serhat Bor, MD

فوق تخصص گوارش
ترکیه

serhat.bor[at]ege.edu.tr
Alternate Text

Dr. Christine feinle-Bisset


Christine.feinle[at]adelaide.edu.au
Alternate Text

Maha Hosseini, MD

فوق تخصص گوارش
تهران

faslinia[at]kumc.edu
Alternate Text

Atoosa Rabiei, MD

فوق تخصص گوارش
تهران

Rabiee.atoosa[at]gmail.com
Alternate Text

Shahram Safa, MD

فوق تخصص گوارش
تهران

shahsafa[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر ناصر ابراهيمي درياني

فوق تخصص گوارش
تهران

nasere[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمدعلی ابیضی

فوق تخصص گوارش
تهران

yashar862[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر فرداد اجتهادی

فوق تخصص گوارش
شیراز

edjtehadif[at]sums.ac.ir
Alternate Text

دکتر میترا احدی

فوق تخصص گوارش
مشهد

ahadim[at]mums.ac.ir
Alternate Text

دکتر محمدجواد احسانی اردکانی

فوق تخصص گوارش
تهران

mjehsani[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محسن احمدی تفتی

جراح
تهران

smohsenahmadi1364[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر پیمان ادیبی

فوق تخصص گوارش
اصفهان

paymanadibi[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر حسین اژدرکش

فوق تخصص گوارش
تهران

ajdarkosh1345[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سید محمود اسحاق حسيني

فوق تخصص گوارش
تهران

eshagh[at]tums.ac.ir
Alternate Text

دکتر حمید اسدزاده عقدایی

فوق تخصص گوارش
تهران

Hamid.assadzadeh[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر امید اسلامی

فوق تخصص گوارش
كرمان

O_eslami[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر لیلی اسلامی

فوق تخصص گوارش
گنبدكاووس

laylieslami[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر احمد اسماعیل زاده

متخصص تغذیه
تهران

a.esmaillzadeh[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر حسین اصل سلیمانی

فوق تخصص گوارش
تهران

soleimani[at]sina.tums.ac.ir
Alternate Text

دکتر شهرام آگاه

فوق تخصص گوارش
تهران

shahramagah[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر نجمه آل طه

فوق تخصص گوارش
تهران

dr.aletaha[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر فروغ البرزی

فوق تخصص گوارش
تهران

Foroogh1983[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر فائزه الماسی

فوق تخصص گوارش
تهران

manaalmassi[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر سامان الهویی

فوق تخصص گوارش
بابل

samanalhooei[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر سیدمحمدحسن امامی

فوق تخصص گوارش
اصفهان

mh.emami1338[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر محمد امانی

فوق تخصص گوارش
تهران

amanim2012[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر کیوان امینیان

فوق تخصص گوارش
رشت

keyvanaminian[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمدحسین انباردار

پاتولوژیست
شیراز

Anbardarm[at]sums.ac.ir
Alternate Text

دکتر امیر انوشیروانی

فوق تخصص گوارش
تهران

amiranush23[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر نیلوفر ایوبی یزدی

رادیولوژیست
تهران

Niloofar_ayoobi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر زهره باری

فوق تخصص گوارش
سارئ

zohreb252[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمد باقري

فوق تخصص گوارش
تهران

baghmohammad[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر کامران باقری لنکرانی

فوق تخصص گوارش
شیراز

kblankarani[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر علیرضا بخشی پور کشکوییه

فوق تخصص گوارش
زاهدان

arbakhshipour[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر همایون بشیری

فوق تخصص گوارش
کرمانشاه

hbashirimd[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر مسیح بهار

ژنتیک
تهران

baharmas[at]samcan.org
Alternate Text

دکتر علی بهاری

فوق تخصص گوارش
مشهد

yailia121[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر بهنام بهبودی

جراح
تهران

dr.b.behboudi[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر کاترین بهزاد

فوق تخصص گوارش
بابل

catherinebehzad[at]yahoo.com
Alternate Text

علی بهشتی نامدار

فوق تخصص گوارش
مشهد

Beheshtia[at]mums.ac.ir
Alternate Text

دکتر اکرم پورشمس

فوق تخصص گوارش
تهران

akrampourshams[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر الهام پیشگر

فوق تخصص گوارش
تهران

dr.elhampishgar[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر الهام تابش

فوق تخصص گوارش
اصفهان

tabesh.elham[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر ترنگ تقوایی عربی

فوق تخصص گوارش
سارئ

tarang_taghvaei[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر علیرضا تقوی

فوق تخصص گوارش
شیراز

taghavia[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر بابک تمیزی فر

فوق تخصص گوارش
اصفهان

babaktamizifar[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر حمید توكلي

فوق تخصص گوارش
اصفهان

hamitaavk1343[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر تهمینه توکلی

فوق تخصص گوارش
بيرجند

tahminetavakoli95238[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر حافظ تیرگر فاخری

فوق تخصص گوارش
سارئ

hafezfakheri[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر اعظم تیموری

فوق تخصص گوارش
اصفهان

a_teimouri[at]med.mui.ac.ir
Alternate Text

دکتر مریم جامه شورانی

فوق تخصص گوارش
زنجان

Dr.shirinjameshorani[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمد جعفری

فوق تخصص گوارش
اصفهان

jafari274[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر علی جعفریان

جراح
تهران

jafarian[at]tums.ac.ir
Alternate Text

دکتر اکرم جوکار

فوق تخصص گوارش
يزد

akjowkar[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر بهزاد حاتمی

فوق تخصص گوارش
تهران

bzd_hatami[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر علی اکبر حاج آقا محمدي

فوق تخصص گوارش
قزوين

ah43867[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر اسکندر حاجیانی

فوق تخصص گوارش
اهواز

ehajiani[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر سیده امینه حجتي

فوق تخصص گوارش
رشت

amineh_hojati[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر احمد حرمتی

فوق تخصص گوارش
تهران

hormatia[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سیدکاظم حسینی

فوق تخصص گوارش
شیراز

kazemhosseini4321[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر وحید حسینی

فوق تخصص گوارش
سارئ

dr.vahid47[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر غلامرضا حمصی

فوق تخصص گوارش
تهران

hemmasi46[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر حسین حمیدی

متخصص بیهوشی
تهران

f.hosseinhamidi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سید محمدتقی حمیدیان

فوق تخصص گوارش
بابل

meisamhamidian1982[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر مهسا خدادوستان

فوق تخصص گوارش
اصفهان

mkhodadoostan[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر علیرضا خلیلیان

فوق تخصص گوارش
همدان

ar.khalilian[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر مسعود خوش نيا

فوق تخصص گوارش
گرگان

khoshniamd[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر منوچهر خوشباطن

فوق تخصص گوارش
تبريز

mkhoshbaten[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمودرضا خونساری

فوق تخصص گوارش
تهران

mahmood_rk[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر رضا دبيري

فوق تخصص گوارش
سمنان

dabirirzf[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سعید درخشانی

جراح
تهران

Saeed_der64[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر صدیف درویش مقدم

فوق تخصص گوارش
كرمان

sdmoghaddam[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر علیرضا دلاوری

فوق تخصص گوارش
تهران

delavariar[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر امیررضا رادمرد

رادیولوژیست
تهران

amir.radmard[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر حجت اله رحیمی

فوق تخصص گوارش
اصفهان

hrahimi1390[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر غلامرضا رضامند

فوق تخصص گوارش
تهران

rezamandreza[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر احمد روستایی حسین آبادی

فوق تخصص گوارش
ملاير

ahmad.roostaee[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر نادر روشن

فوق تخصص گوارش
تهران

naderroshan[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر مصطفی رئیسی

فوق تخصص گوارش
اصفهان

mostafaraisi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمدجواد زاهدی

فوق تخصص گوارش
كرمان

zahedimj[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر فرهاد زمانی

فوق تخصص گوارش
تهران

zamani.farhad[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر سمیرا ساعیان

فوق تخصص گوارش
شیراز

saeians[at]sums.ac.ir
Alternate Text

دکتر وحید سبقت الهی

فوق تخصص گوارش
اصفهان

sebghatollahi[at]razi.tums.ac.ir
Alternate Text

دکتر رسول ستوده منش

فوق تخصص گوارش
تهران

r.sotoudehmanesh[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر حسن سعادت نیا

فوق تخصص گوارش
مشهد

saadatniah[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر فائزه سلحشور

رادیولوژیست
تهران

f-salahshour[at]sina.tums.ac.ir
Alternate Text

دکتر حسن سلمان روغني

فوق تخصص گوارش
يزد

hassansalmanroghani[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر پیمان سنجری

فوق تخصص گوارش
گنبدكاووس

dr.sanjari[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر امیرعلی سهراب پور

فوق تخصص گوارش
تهران

aasohrabpour[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر مریم سهیلی پور

فوق تخصص گوارش
اصفهان

m_soheilip[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سید سعید سیدیان

فوق تخصص گوارش
اهواز

ssseydyan[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر علیرضا سیما

فوق تخصص گوارش
تهران

simaalireza[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر غلامرضا سیوندزاده

فوق تخصص گوارش
شیراز

ghsivand[at]sums.ac.ir
Alternate Text

دکتر رضا شاه سیاه

پاتولوژیست
تهران

Shahsiah[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر شبنم شاهرخ

فوق تخصص گوارش
تهران

shabnamshahrokh[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر فرهاد شاهی

هماتولوژیست
تهران

fshahi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر افسانه شريفيان

فوق تخصص گوارش
تهران

Legendsharifian[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر افشین شفقی

فوق تخصص گوارش
رشت

ashafaghi[at]gums.ac.ir
Alternate Text

دکتر جواد شكري شيرواني

فوق تخصص گوارش
بابل

shokshir[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر علیرضا شمسایی فر

جراح
شیراز

shamsaeefar[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر بیژن شهبازخانی

فوق تخصص گوارش
تهران

bijan.shahbaz[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر احمد شواخی

فوق تخصص گوارش
اصفهان

a_shavakhi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر فرشاد شیخ اسماعیلی

فوق تخصص گوارش
سنندج

dr_s_smaili[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر مسعود شیرمحمدی

فوق تخصص گوارش
تبريز

mdshirmohamadi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر هژیر صابری

رادیولوژیست
تهران

Hazhir_saberi[at]hotmail.com
Alternate Text

دکتر مهدی صابری فیروزی

فوق تخصص گوارش
تهران

mehdisaberifiroozi1390[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر آناهیتا صادقی

فوق تخصص گوارش
تهران

anahita825[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر امیر صادقی

فوق تخصص گوارش
تهران

amirsadeghimd[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر بهنام صانعی

جراح
اصفهان

behnam.sanei49[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر الهام صبح رخشانخواه

فوق تخصص گوارش
تهران

Elham.internist[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر محمدحسین صومی

فوق تخصص گوارش
تبريز

mhosseinsina[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمد طاهر

فوق تخصص گوارش
تهران

tahermdir[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر امیرپاشا طبائیان

فوق تخصص گوارش
تهران

aptabaiyan[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر سیدحسن عابدی ولوکلائی

فوق تخصص گوارش
بابل

h.valokolaey[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر میترا عاملی

فوق تخصص گوارش
تهران

mamelidr[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمدرضا عباس زادگان

ژنتیک
مشهد

Abbaszadeganmr[at]mums.ac.ir
Alternate Text

دکتر سعید عبدی

فوق تخصص گوارش
تهران

saeedabdi75[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سید فرشاد علامه

فوق تخصص گوارش
تهران

allamehfarshad[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر پژمان علوی نژاد

فوق تخصص گوارش
اهواز

pezhmanalavinejad[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر سیدمؤید علویان

فوق تخصص گوارش
تهران

alavian[at]thc.ir
Alternate Text

دکتر زینب علی پور


Zalipour45[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر علی علی عسگری

فوق تخصص گوارش
تهران

alialiasgari[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر لیلا علیزاده

فوق تخصص گوارش
اروميه

alizadele[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر مهوش علیزاده نائینی

فوق تخصص گوارش
شیراز

malizadenaini[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سید رضا فاطمی

فوق تخصص گوارش
تهران

dr.rfat20[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمدرضا فتاحی

فوق تخصص گوارش
شیراز

fattahim38[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر نصیر فخار

جراح
تهران

Fakhar.nasir[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر صبا فخریه اصل

فوق تخصص گوارش
رشت

sfakhrieh[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر فرزاد فرامرزی گروسی

فوق تخصص گوارش
تهران

farzadfaramarzigarousi[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر امیرحسین فرجی

فوق تخصص گوارش
تهران

amir.hfaraji[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمدرضا فرزانه فر

فوق تخصص گوارش
مشهد

farzanehfm[at]mums.ac.ir
Alternate Text

دکتر محمدجعفر فره وش

فوق تخصص گوارش
تهران

mjfarahvash[at]tums.ac.ir
Alternate Text

دکتر مژگان فروتن

فوق تخصص گوارش
تهران

mfrootan2003[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر مسعود فقیه دینوری

فوق تخصص گوارش
تبريز

masood.dinevari[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر امیرحسین فقیهی کاشانی

فوق تخصص گوارش
تهران

ahfaghihi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمدرضا قدیر

فوق تخصص گوارش
قم

ghadir1968[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر آرش كاظمي ويسري

فوق تخصص گوارش
سارئ

arash_6z[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر مهرداد کاشی فرد

فوق تخصص گوارش
بابل

mehrdadkashifard[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر کوروش کاظمی

جراح
شیراز

cyrus349[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر اشرف کرباسی

فوق تخصص گوارش
تهران

ashraf.karbasi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر امیر کشوری

جراح
تهران

doctoramirkeshvari[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر حمید کلانتری

فوق تخصص گوارش
اصفهان

kalantari[at]med.mui.ac.ir
Alternate Text

دکتر لادن گشایشی

فوق تخصص گوارش
مشهد

Ladangosh[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر آزیتا گنجی

فوق تخصص گوارش
مشهد

Ganji.azita[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر المیرا لایق

روانپزشک
اصفهان

Alternate Text

دکتر مریم لطیف نیا

فوق تخصص گوارش
سبزوار

maryamlatifnia[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر کوروش مجتهدی

فوق تخصص گوارش
رشت

k.moj2013[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر مهدی محمدنژاد

فوق تخصص گوارش
تهران

mehdi.nejad[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر مرجان مخترع

فوق تخصص گوارش
تهران

marjanmokhtare[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر علی محمد مرادی

جراح
تهران

moham1360[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر عبدالرحیم مسجدی زاده

فوق تخصص گوارش
اهواز

rahim.masjedi[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر محسن مسعودي

فوق تخصص گوارش
تهران

masoodi47[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر کوروش مسندی شیرازی نژاد

فوق تخصص گوارش
تبريز

masnadishirazik[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر نیلوفر مقبل

فوق تخصص گوارش
سنندج

Nilofarmoghbel[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر رضا ملک زاده

فوق تخصص گوارش
تهران

dr.reza.malekzadeh[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر فاطمه ملک زاده

فوق تخصص گوارش
تهران

fmalek[at]ams.ac.ir
Alternate Text

دکتر ایرج ملکی

فوق تخصص گوارش
سارئ

iradj2001[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر فریبرز منصور قناعی

فوق تخصص گوارش
رشت

ghanaie[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محسن رضا منصوریان

جراح
تهران

Mansoorian_mr[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سیدحمید موسوی

فوق تخصص گوارش
بندرعباس

seyedhamid_moosavy[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر آرش میراولیایی

فوق تخصص گوارش
قزوين

arash_mir53[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر جواد میکائیلی

فوق تخصص گوارش
تهران

mikaeli[at]ams.ac.ir
Alternate Text

دکتر محمد میناکاری

فوق تخصص گوارش
اصفهان

mmminakari[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر نصرت الله نادری

فوق تخصص گوارش
تهران

nosratnaderi[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر سیاوش ناصري مقدم

فوق تخصص گوارش
تهران

sianasseri[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محسن نصيري طوسي

فوق تخصص گوارش
تهران

mohsen_nasiri[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر علیرضا نوروزی

فوق تخصص گوارش
گرگان

norouzi54[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر شهریار نیک پور

فوق تخصص گوارش
تهران

dr.shahriar.nikpour[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر رامین نیک نام

فوق تخصص گوارش
شیراز

niknamramin[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر زینب نیک نیاز

متخصص تغذیه
تبريز

znikniaz[at]hotmail.com
Alternate Text

دکتر مهدی نیکخواه

فوق تخصص گوارش
تهران

Nikkhahmd[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سیدجلال هاشمی

فوق تخصص گوارش
اهواز

dorhashemi[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر همایون واحدی

فوق تخصص گوارش
تهران

dr_vahedi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر امیر عباس واعظی

فوق تخصص گوارش
کرج

Avaezi60[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر حسن وثوقی نیا

فوق تخصص گوارش
مشهد

vosoghiniah[at]mums.ac.ir
Alternate Text

دکتر سید محمد ولیزاده طوسی

فوق تخصص گوارش
سارئ

seyedmohammadv[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر عباس یزدانبد

فوق تخصص گوارش
اردبيل

yazdan40[at]yahoo.com