کمیته علمی

متاسفانه جستجوی شما نتیجه ای در بر نداشت.

Alternate Text

دکتر ناصر ابراهيمي درياني

فوق تخصص گوارش
تهران

nasere[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر فرداد اجتهادی

فوق تخصص گوارش
شیراز

edjtehadif[at]sums.ac.ir
Alternate Text

دکتر میترا احدی

فوق تخصص گوارش
مشهد

ahadim[at]mums.ac.ir
Alternate Text

دکتر محمدجواد احسانی اردکانی

فوق تخصص گوارش
تهران

mjehsani[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر پیمان ادیبی

فوق تخصص گوارش
اصفهان

paymanadibi[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر حسین اژدرکش

فوق تخصص گوارش
تهران

ajdarkosh1345[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر حمید اسدزاده عقدایی

فوق تخصص گوارش
تهران

Hamid.assadzadeh[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر عباس اسماعيل زاده

فوق تخصص گوارش
مشهد

a.esmaeelzadeh[at]yahoo.com
Alternate Text

حمید افشار زنجانی

روانپزشک
اصفهان

Afshar[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر شهرام آگاه

فوق تخصص گوارش
تهران

shahramagah[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر نجمه آل طه

فوق تخصص گوارش
تهران

dr.aletaha[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر فروغ البرزی

فوق تخصص گوارش
تهران

Foroogh1983[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سامان الهویی

فوق تخصص گوارش
بابل

samanalhooei[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر سیدمحمدحسن امامی

فوق تخصص گوارش
اصفهان

mh.emami1338[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر محمد امانی

فوق تخصص گوارش
تهران

amanim2012[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر کیوان امینیان

فوق تخصص گوارش
رشت

keyvanaminian[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر امیر انوشیروانی

فوق تخصص گوارش
تهران

amiranush23[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر زهره باری

فوق تخصص گوارش
سارئ

zohreb252[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمد باقري

فوق تخصص گوارش
تهران

baghmohammad[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر کامران باقری لنکرانی

فوق تخصص گوارش
شیراز

kblankarani[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر امیرحسین بقراطیان

فوق تخصص گوارش
تهران

boghratianmd[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر علی بهاری

فوق تخصص گوارش
مشهد

yailia121[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر اباذر پارسی

فوق تخصص گوارش
اهواز

dr_abazar_parsi[at]yahoo.com
Alternate Text

حسین پوستچی

اپیدمیولوژیست
تهران

h.poustchi[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر الهام تابش

فوق تخصص گوارش
اصفهان

tabesh.elham[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر رضا تسلیمی

فوق تخصص گوارش
تهران

taslimir[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر ترنگ تقوایی عربی

فوق تخصص گوارش
سارئ

tarang_taghvaei[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر علیرضا تقوی

فوق تخصص گوارش
شیراز

taghavia[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر بابک تمیزی فر

فوق تخصص گوارش
اصفهان

babaktamizifar[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر حمید توكلي

فوق تخصص گوارش
اصفهان

hamitaavk1343[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر اعظم تیموری

فوق تخصص گوارش
اصفهان

a_teimouri[at]med.mui.ac.ir
Alternate Text

دکتر سید محمد جزایری

ویروس شناسی
تهران

jazayerism[at]tums.ac.ir
Alternate Text

دکتر بهزاد حاتمی

فوق تخصص گوارش
تهران

bzd_hatami[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سیده امینه حجتي

فوق تخصص گوارش
رشت

amineh_hojati[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر احمد حرمتی

فوق تخصص گوارش
تهران

hormatia[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر وحید حسینی

فوق تخصص گوارش
سارئ

dr.vahid47[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر آزیتا حکمت دوست

متخصص تغذیه
تهران

a_hekmat2000[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر غلامرضا حمصی

فوق تخصص گوارش
تهران

hemmasi46[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر منوچهر خوشباطن

فوق تخصص گوارش
تبريز

mkhoshbaten[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر حامد دقاق زاده

فوق تخصص گوارش
اصفهان

daghagh[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر نادر روشن

فوق تخصص گوارش
تهران

naderroshan[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر مصطفی رئیسی

فوق تخصص گوارش
اصفهان

mostafaraisi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر فرهاد زمانی

فوق تخصص گوارش
تهران

zamani.farhad[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر سمیرا ساعیان

فوق تخصص گوارش
شیراز

saeians[at]sums.ac.ir
Alternate Text

دکتر وحید سبقت الهی

فوق تخصص گوارش
اصفهان

sebghatollahi[at]razi.tums.ac.ir
Alternate Text

دکتر سید سعید سرکشیکیان

فوق تخصص گوارش
قم

ssarkeshikian69[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر بابک سلحشور

متخصص پزشکی قانونی
تهران

salahshour.babak[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر کامران سلطانی

متخصص پزشکی قانونی
تهران

soltanikamran46[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر امیرعلی سهراب پور

فوق تخصص گوارش
تهران

aasohrabpour[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر مریم سهیلی پور

فوق تخصص گوارش
اصفهان

m_soheilip[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر جلال سیاح

فوق تخصص گوارش
اهواز

Sayyahjalal[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر علیرضا سیما

فوق تخصص گوارش
تهران

simaalireza[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر غلامرضا سیوندزاده

فوق تخصص گوارش
شیراز

ghsivand[at]sums.ac.ir
Alternate Text

نازیلا شاه منصوری

روانپزشک
تهران

n.shahmansouri[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر شبنم شاهرخ

فوق تخصص گوارش
تهران

shabnamshahrokh[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر علی اکبر شایسته

فوق تخصص گوارش
اهواز

shayestehaliakbar5[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر افسانه شريفيان

فوق تخصص گوارش
تهران

Legendsharifian[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر افشین شفقی

فوق تخصص گوارش
رشت

ashafaghi[at]gums.ac.ir
Alternate Text

دکتر جواد شكري شيرواني

فوق تخصص گوارش
بابل

javadshokry[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر بیژن شهبازخانی

فوق تخصص گوارش
تهران

bijan.shahbaz[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر احمد شواخی

فوق تخصص گوارش
اصفهان

a_shavakhi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر مسعود شیرمحمدی

فوق تخصص گوارش
تبريز

mdshirmohamadi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر مهدی صابری فیروزی

فوق تخصص گوارش
تهران

mehdisaberifiroozi1390[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر احمد صادقی

فوق تخصص گوارش
تهران

ahmadsadeghi6[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر آناهیتا صادقی

فوق تخصص گوارش
تهران

anahitasadeghim[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر امیر صادقی

فوق تخصص گوارش
تهران

amirsadeghimd[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمدحسین صومی

فوق تخصص گوارش
تبريز

mhosseinsina[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمد طاهر

فوق تخصص گوارش
تهران

tahermdir[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر امیرپاشا طبائیان

فوق تخصص گوارش
تهران

aptabaiyan[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر سیدحسن عابدی ولوکلائی

فوق تخصص گوارش
بابل

h.valokolaey[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر هادی عبدالهی

فوق تخصص گوارش
اصفهان

hadi.abdolahi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سعید عبدی

فوق تخصص گوارش
تهران

saeedabdi75[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سید فرشاد علامه

فوق تخصص گوارش
تهران

allamehfarshad[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر مریم علوی

اپیدمیولوژیست
تهران

msalehialavi[at]kirby.unsw.edu.au
Alternate Text

دکتر پژمان علوی نژاد

فوق تخصص گوارش
اهواز

pezhmanalavinejad[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر علی علی عسگری

فوق تخصص گوارش
تهران

alialiasgari[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر مهوش علیزاده نائینی

فوق تخصص گوارش
شیراز

malizadenaini[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمدرضا فتاحی

فوق تخصص گوارش
شیراز

fattahim38[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر صبا فخریه اصل

فوق تخصص گوارش
رشت

sfakhrieh[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر امیرحسین فرجی

فوق تخصص گوارش
تهران

amir.hfaraji[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمدرضا فرزانه فر

فوق تخصص گوارش
مشهد

farzanehfm[at]mums.ac.ir
Alternate Text

دکتر محمدجعفر فره وش

فوق تخصص گوارش
تهران

mjfarahvash[at]tums.ac.ir
Alternate Text

دکتر مژگان فروتن

فوق تخصص گوارش
تهران

mfrootan2003[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمدرضا قدیر

فوق تخصص گوارش
قم

ghadir1968[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر حمید کلانتری

فوق تخصص گوارش
اصفهان

kalantari[at]med.mui.ac.ir
Alternate Text

دکتر آزیتا گنجی

فوق تخصص گوارش
مشهد

Ganji.azita[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر النا لک

فوق تخصص گوارش
اهواز

dr_elenalak[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر کوروش مجتهدی

فوق تخصص گوارش
رشت

k.moj2013[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر مهدی محمد نژاد

فوق تخصص گوارش
تهران

mehdi.nejad[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر مرجان مخترع

فوق تخصص گوارش
تهران

marjanmokhtare[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر شاهین مرآت

فوق تخصص گوارش
تهران

shahin.merat[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر محسن مسعودي

فوق تخصص گوارش
تهران

masoodi47[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر کوروش مسندی شیرازی نژاد

فوق تخصص گوارش
تبريز

masnadishirazik[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر مریم معینی

فوق تخصص گوارش
شیراز

moeenim[at]sums.ac.ir
Alternate Text

دکتر رضا ملک زاده

فوق تخصص گوارش
تهران

dr.reza.malekzadeh[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر ایرج ملکی

فوق تخصص گوارش
سارئ

iradj2001[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر زهرا ممیزصنعت

فوق تخصص گوارش
تهران

msanat67[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر فریبرز منصور قناعی

فوق تخصص گوارش
رشت

ghanaie[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محسن رضا منصوریان

جراح
تهران

Mansoorian_mr[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سید یعقوب مؤدب

فوق تخصص گوارش
تبريز

ymoaddab[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر آرش میراولیایی

فوق تخصص گوارش
قزوين

arash_mir53[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر جواد میکائیلی

فوق تخصص گوارش
تهران

mikaeli[at]ams.ac.ir
Alternate Text

دکتر محمد میناکاری

فوق تخصص گوارش
اصفهان

mmminakari[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سیاوش ناصري مقدم

فوق تخصص گوارش
تهران

sianasseri[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محسن نصيري طوسي

فوق تخصص گوارش
تهران

mohsen_nasiri[at]yahoo.com
Alternate Text

رامین نیک نام

فوق تخصص گوارش
شیراز

niknamramin[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر مهدی نیکخواه

فوق تخصص گوارش
تهران

Nikkhahmd[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سیدجلال هاشمی

فوق تخصص گوارش
اهواز

dorhashemi[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر همایون واحدی

فوق تخصص گوارش
تهران

dr_vahedi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر حسن وثوقی نیا

فوق تخصص گوارش
مشهد

vosoghiniah[at]mums.ac.ir
Alternate Text

دکتر سید محمد ولیزاده طوسی

فوق تخصص گوارش
سارئ

seyedmohammadv[at]yahoo.com