کمیته علمی

متاسفانه جستجوی شما نتیجه ای در بر نداشت.

Alternate Text

فوق تخصص گوارش
تهران

Alternate Text

Luiji Moro katy


Alternate Text

دکتر ناصر ابراهيمي درياني

فوق تخصص گوارش
تهران

nasere[at]yahoo.com
Alternate Text

فرداد اجتهادی

فوق تخصص گوارش
شیراز

edjtehadif[at]sums.ac.ir
Alternate Text

دکتر میترا احدی

فوق تخصص گوارش
مشهد

ahadim[at]mums.ac.ir
Alternate Text

دکتر محمدجواد احسانی اردکانی

فوق تخصص گوارش
تهران

mjehsani[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر پیمان ادیبی

فوق تخصص گوارش
اصفهان

paymanadibi[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر صالح آزادبخت


azadbakht.saleh[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر فرید آزموده


azmoudeh[at]gmail.com
Alternate Text

حسین اژدرکش

فوق تخصص گوارش
تهران

ajdarkosh1345[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سید محمود اسحاق حسيني


eshagh[at]tums.ac.ir
Alternate Text

محسن اسفندبد


Alternate Text

دکتر لیلی اسلامی

پزشک عمومی
گنبدكاووس

laylieslami[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر رضا اسلامیان


Dr.eslamian[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر عباس اسماعيل زاده

فوق تخصص گوارش
مشهد

a.esmaeelzadeh[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر احمد اسماعیل زاده


a.esmaillzadeh[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر هاله اشرف


ha_af_ta[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر حسین اصل سلیمانی

فوق تخصص گوارش
تهران

soleimani[at]sina.tums.ac.ir
Alternate Text

بهروز افشار

فوق تخصص گوارش
همدان

Dr_afshar79[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر رحیم آقازاده

فوق تخصص گوارش
تهران

aghazadeh_rahim[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر شهرام آگاه

فوق تخصص گوارش
تهران

shahramagah[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر نجمه آل طه

فوق تخصص گوارش
تهران

dr.aletaha[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر فروغ البرزی

فوق تخصص گوارش
تهران

Foroogh1983[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر امیرحسین امامی


emamiami[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سیدمحمدحسن امامی

فوق تخصص گوارش
اصفهان

mh.emami1338[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر محمد امانی

فوق تخصص گوارش
تهران

amanim2012[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمد کاظم اميربيگي تفتي

فوق تخصص گوارش
يزد

amirbaigy[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر تقی امیریانی


taghi.amiriani[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر فخر السادات انارکی


dr.anaraki47[at]gmail.com
Alternate Text

محمد حسين آنتيك چي

فوق تخصص گوارش
يزد

mhantikchi[at]yahoo.com
Alternate Text

امیر انوشیروانی

فوق تخصص گوارش
تهران

amiranush23[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر مسعود ایروانی


iravani_m[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمد باقري

فوق تخصص گوارش
تهران

baghmohammad[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر کامران باقری لنکرانی

فوق تخصص گوارش
شیراز

kblankarani[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر علیرضا بخشی پور کشکوییه

فوق تخصص گوارش
زاهدان

arbakhshipour[at]yahoo.com
Alternate Text

همایون بشیری

فوق تخصص گوارش
کرمانشاه

hbashirimd[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر امیرحسین بقراطیان

فوق تخصص گوارش
تهران

boghratianmd[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر نادیه بنی اسدی

فوق تخصص گوارش
كرمان

baniasadi.n[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر علی بهاری

فوق تخصص گوارش
مشهد

yailia121[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر اباذر پارسی

فوق تخصص گوارش
اهواز

dr_abazar_parsi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر اکرم پورشمس

فوق تخصص گوارش
تهران

akrampourshams[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر رضا تسلیمی

فوق تخصص گوارش
تهران

taslimir[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر ترنگ تقوایی عربی

فوق تخصص گوارش
سارئ

tarang_taghvaei[at]yahoo.com
Alternate Text

علیرضا تقوی

فوق تخصص گوارش
شیراز

taghavia[at]yahoo.com
Alternate Text

بابک تمیزی فر

فوق تخصص گوارش
اصفهان

babaktamizifar[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر تهمینه توکلی

فوق تخصص گوارش
بيرجند

tahminetavakoli95238[at]yahoo.com
Alternate Text

حافظ تیرگر فاخری


hafezfakheri[at]gmail.com
Alternate Text

فرزاد جاسمی زرگانی

فوق تخصص گوارش
اهواز

fjassemi49[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر مریم جامه شورانی

فلوگوارش
زنجان

Dr.shirinjameshorani[at]yahoo.com
Alternate Text

علیرضا چاوشی


Alternate Text

اسکندر حاجیانی


ehajiani[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر احمد حرمتی

فوق تخصص گوارش
قم

hormatia[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر مریم حسن زرینی

فوق تخصص گوارش
شیراز

mhzarrini[at]sums.ac.ir
Alternate Text

دکتر شیرین حسنی رنجبر


shirinhasanir[at]yahoo.com
Alternate Text

وحید حسینی

فوق تخصص گوارش
سارئ

dr.vahid47[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر شیرین حقیقی


shirinhaghighi1346[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر آزیتا حکمت دوست

متخصص تغذیه
تهران

a_hekmat2000[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سید محمدتقی حمیدیان


meisamhamidian1982[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر مهسا خدادوستان


mkhodadoostan[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر مرتضی خطيبيان


khatib[at]ams.ac.ir
Alternate Text

دکتر علیرضا خلیلیان


ar.khalilian[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر علیرضا خواجه نصیر


khajehnasiri[at]razi.tums.ac.ir
Alternate Text

دکتر مسعود خوش نيا

فوق تخصص گوارش
گرگان

khoshniamd[at]gmail.com
Alternate Text

منوچهر خوشباطن

فوق تخصص گوارش
تبريز

mkhoshbaten[at]yahoo.com
Alternate Text

محمودرضا خونساری


mahmood_rk[at]yahoo.com
Alternate Text

صدیف درویش مقدم

فوق تخصص گوارش
كرمان

sdmoghaddam[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر حبیب اله دشتی


habibdasht[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر حامد دقاق زاده

فوق تخصص گوارش
اصفهان

daghagh[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر علیرضا دلاوری

فوق تخصص گوارش
تهران

delavariar[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر مسعود دوغائي مقدم


masooddm[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر امیررضا رادمرد


amir.radmard[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر قربانعلی رحیمیان


ghorbanali.rahimian[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر افشین رخشا


afshinrakhsha[at]gmail.com
Alternate Text

محمدرضا روحانی

فوق تخصص گوارش
تهران

mohamadreza.rohani[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر احمد روستایی حسین آبادی


ahmad.roostaee[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر نادر روشن

فوق تخصص گوارش
تهران

naderroshan[at]yahoo.com
Alternate Text

محمدجواد زاهدی

فوق تخصص گوارش
كرمان

zahedimj[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر همایون زجاجی


zojajy[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر فرهاد زمانی

فوق تخصص گوارش
تهران

zamani.farhad[at]gmail.com
Alternate Text

نسرین زنده دل

فوق تخصص گوارش
تهران

nzendehdel1342[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر وحید سبقت الهی

فوق تخصص گوارش
اصفهان

sebghatollahi[at]razi.tums.ac.ir
Alternate Text

دکتر رسول ستوده منش


r.sotoudehmanesh[at]gmail.com
Alternate Text

همایون سخنور

فوق تخصص گوارش
قزوين

homayoonsm[at]yahoo.com
Alternate Text

حسین سرداریان

فوق تخصص گوارش
بندرانزلي

hsardarian[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر احمدرضا سروش


soroush1344[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر حسن سعادت نیا

فوق تخصص گوارش
مشهد

saadatniah[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر رضا سعیدی


rfsaidi1348[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر حسن سلمان روغني


hassansalmanroghani[at]gmail.com
Alternate Text

امیرعلی سهراب پور

فوق تخصص گوارش
تهران

aasohrabpour[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر مریم سهیلی پور

فوق تخصص گوارش
اصفهان

m_soheilip[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر علیرضا سیما

فوق تخصص گوارش
تهران

simaalireza[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر شبنم شاهرخ

فوق تخصص گوارش
تهران

shabnamshahrokh[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر افشین شفقی

فوق تخصص گوارش
رشت

ashafaghi[at]gums.ac.ir
Alternate Text

دکتر جواد شكري شيرواني

فوق تخصص گوارش
بابل

shokshir[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر بیژن شهبازخانی

فوق تخصص گوارش
تهران

shahbaz[at]ams.ac.ir
Alternate Text

نرجس شهرابی


n.shahrabi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر احمد شواخی

فوق تخصص گوارش
اصفهان

a_shavakhi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر فرشاد شیخ اسماعیلی

فوق تخصص گوارش
سنندج

dr_s_smaili[at]yahoo.com
Alternate Text

مهدی صابری فیروزی

فوق تخصص گوارش
تهران

mehdisaberifiroozi1390[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر آناهیتا صادقی

فوق تخصص گوارش
تهران

anahita825[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر امیر صادقی

فوق تخصص گوارش
تهران

amirsadeghimd[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر احمد صادقی

فوق تخصص گوارش
تهران

ahmadsadeghi6[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر آزاده صدیق نیا


azadehsedighnia[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمدحسین صومی

فوق تخصص گوارش
تبريز

mhosseinsina[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمد طاهر

فوق تخصص گوارش
تهران

tahermdir[at]gmail.com
Alternate Text

امیر طاهری

پزشک عمومی
تهران

dr.amir.taheri[at]gmail.com
Alternate Text

سیدحسن عابدی ولوکلائی

فوق تخصص گوارش
بابل

h.valokolaey[at]gmail.com
Alternate Text

میترا عاملی

فوق تخصص گوارش
تهران

mamelidr[at]yahoo.com
Alternate Text

لطف الله عسگری

فوق تخصص گوارش
کرمانشاه

lotfollah.asgari[at]yahoo.com
Alternate Text

عبدالصمد غراوی


drqaravi[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر هادی غفرانی


Hadighofrani29[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر محمدرضا فتاحی

فوق تخصص گوارش
شیراز

fattahim38[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر نصیر فخار


Fakhar.nasir[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر امیرحسین فرجی

فوق تخصص گوارش
تهران

amir.hfaraji[at]yahoo.com
Alternate Text

محمدرضا فرزانه فر

فوق تخصص گوارش
مشهد

farzanehfm[at]mums.ac.ir
Alternate Text

دکتر حمید فرشچی


hrfarshchi[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر محمدجعفر فره وش

فوق تخصص گوارش
تهران

mjfarahvash[at]tums.ac.ir
Alternate Text

دکتر مژگان فروتن

فوق تخصص گوارش
تهران

mfrootan2003[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر امیرحسین فقیهی کاشانی

فوق تخصص گوارش
تهران

ahfaghihi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سلطانعلی فلاح


fallah_sa[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمدرضا قدیر

فوق تخصص گوارش
قم

ghadir1968[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر امیرحسین كاظمی


amirkaz52[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر آزیتا گنجی

فوق تخصص گوارش
مشهد

Ganji.azita[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر ساناز گنودی

فوق تخصص گوارش
مشهد

sanaz.gonoodi[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر کوروش مجتهدی

فوق تخصص گوارش
رشت

k.moj2013[at]yahoo.com
Alternate Text

فاطمه مجیدی راد


Alternate Text

دکتر مهدی محمدنژاد

فوق تخصص گوارش
تهران

mehdi.nejad[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر مرجان مخترع

متخصص داخلی
تهران

marjanmokhtare[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمدصادق مسرت


massarrat[at]ams.ac.ir
Alternate Text

آرشيده مشايخ

فوق تخصص گوارش
تهران

ar.mashayekh[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر رضا ملک زاده

فوق تخصص گوارش
تهران

dr.reza.malekzadeh[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر ایرج ملکی

فوق تخصص گوارش
سارئ

iradj2001[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر زهرا ممیزصنعت

فوق تخصص گوارش
تهران

msanat67[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر قدرت الله منتظری لمراسکی


dr.montazeri[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر فریبرز منصور قناعی

فوق تخصص گوارش
رشت

ghanaie[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سعید منصوری


Mansouri.saeed[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر حمید مهاجر

فوق تخصص گوارش
اصفهان

drhmohajer[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سیدحمید موسوی

فوق تخصص گوارش
بندرعباس

seyedhamid_moosavy[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر علیرضا مؤید کاظمی


amoaiedkazemi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر وحید میرزایی

فوق تخصص گوارش
تهران

vah_mirzaee[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سیدحسین میرمجلسی

فوق تخصص گوارش
تهران

hosseinmirmajlesi[at]yahoo.com
Alternate Text

جواد میکائیلی

فوق تخصص گوارش
تهران

mikaeli[at]ams.ac.ir
Alternate Text

دکتر محمد میناکاری

فوق تخصص گوارش
اصفهان

mmminakari[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سیاوش ناصري مقدم

فوق تخصص گوارش
تهران

sianasseri[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر شیرزاد نصیری


Alternate Text

دکتر جعفر نصیری


jhnasiri[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محسن نصيري طوسي

فوق تخصص گوارش
تهران

mohsen_nasiri[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر حسین نوبخت

فوق تخصص گوارش
سمنان

hossein.nobakht[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر ندا نوذری

فوق تخصص گوارش
تهران

nozari_neda[at]yahoo.com
Alternate Text

حسن نیشابوری

فوق تخصص گوارش
زنجان

neishaboorih[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر سامان نیک اقبالیان


nikeghbals[at]gmail.com
Alternate Text

مهدی نیکخواه

فوق تخصص گوارش
تهران

Nikkhahmd[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سیدجلال هاشمی

فوق تخصص گوارش
اهواز

dorhashemi[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر زهرا هنرکار

فوق تخصص گوارش
تهران

zhonarkar[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر هومن هوشنگی

فوق تخصص گوارش
تهران

hoomanhoushangi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر همایون واحدی

فوق تخصص گوارش
تهران

dr_vahedi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر حسن وثوقی نیا

فوق تخصص گوارش
مشهد

vosoghiniah[at]mums.ac.ir
Alternate Text

دکتر سید محمد ولیزاده طوسی

فوق تخصص گوارش
سارئ

seyedmohammadv[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر عباس یزدانبد

فوق تخصص گوارش
اردبيل

yazdan40[at]yahoo.com