کمیته علمی

متاسفانه جستجوی شما نتیجه ای در بر نداشت.

Alternate Text

دکتر ناصر ابراهيمي درياني

فوق تخصص گوارش
تهران

nasere[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر میترا احدی

فوق تخصص گوارش
مشهد

ahadim[at]mums.ac.ir
Alternate Text

دکتر محمدجواد احسانی اردکانی

فوق تخصص گوارش
تهران

mjehsani[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر پیمان ادیبی

فوق تخصص گوارش
اصفهان

paymanadibi[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر احمد اسماعیل زاده


a.esmaillzadeh[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر سودابه اعلاتاب


sudabehalatab[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر نجمه آل طه

فوق تخصص گوارش
تهران

dr.aletaha[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر فروغ البرزی

فوق تخصص گوارش
تهران

Foroogh1983[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمد امانی

فوق تخصص گوارش
تهران

amanim2012[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر تقی امیریانی


taghi.amiriani[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر کیوان امینیان

فوق تخصص گوارش
رشت

keyvanaminian[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر امیر انوشیروانی

فوق تخصص گوارش
تهران

amiranush23[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر اکرم پورشمس

فوق تخصص گوارش
تهران

akrampourshams[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر علیرضا تقوی

فوق تخصص گوارش
شیراز

taghavia[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر بابک تمیزی فر

فوق تخصص گوارش
اصفهان

babaktamizifar[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر مریم جامه شورانی

فلوگوارش
زنجان

Dr.shirinjameshorani[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سیده امینه حجتي

فوق تخصص گوارش
رشت

amineh_hojati[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر پژمان خسروی

فوق تخصص گوارش
دزفول

DR.P.KHOSRAVI[at]GMAIL.COM
Alternate Text

دکتر مسعود خوش نيا

فوق تخصص گوارش
گرگان

khoshniamd[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر صدیف درویش مقدم

فوق تخصص گوارش
كرمان

sdmoghaddam[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر آرش دریاکار


kardaloria[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر محمدجواد زاهدی

فوق تخصص گوارش
كرمان

zahedimj[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر فرهاد زمانی

فوق تخصص گوارش
تهران

zamani.farhad[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر علیرضا سیما

فوق تخصص گوارش
تهران

simaalireza[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر شبنم شاهرخ

فوق تخصص گوارش
تهران

shabnamshahrokh[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر محمدرضا شعربافچی


sharbafchi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر افشین شفقی

فوق تخصص گوارش
رشت

ashafaghi[at]gums.ac.ir
Alternate Text

دکتر مهدی صابری فیروزی

فوق تخصص گوارش
تهران

mehdisaberifiroozi1390[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر احمد صادقی

فوق تخصص گوارش
تهران

ahmadsadeghi6[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر آناهیتا صادقی

فوق تخصص گوارش
تهران

anahita825[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر محمدحسین صومی

فوق تخصص گوارش
تبريز

mhosseinsina[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمد طاهر

فوق تخصص گوارش
تهران

tahermdir[at]gmail.com
Alternate Text

زهرا طاهرزاده املشی

فوق تخصص گوارش
لاهيجان

zahra.taherzadeh[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر صبا فخریه اصل

فوق تخصص گوارش
رشت

sfakhrieh[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر صدیقه فرضی


farzis24[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر محمدجعفر فره وش

فوق تخصص گوارش
تهران

mjfarahvash[at]tums.ac.ir
Alternate Text

دکتر حسین فروتن


Alternate Text

حسین فروتن پیشبیجاری


Hamidreza74_007[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمدرضا قدیر

فوق تخصص گوارش
قم

ghadir1968[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر کوروش مجتهدی

فوق تخصص گوارش
رشت

k.moj2013[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر رضا ملک زاده

فوق تخصص گوارش
تهران

dr.reza.malekzadeh[at]gmail.com
Alternate Text

دکتر فریبرز منصور قناعی

فوق تخصص گوارش
رشت

ghanaie[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر آرش میراولیایی

فوق تخصص گوارش
قزوين

arash_mir53[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر سیاوش ناصري مقدم

فوق تخصص گوارش
تهران

sianasseri[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر محمدرضا نقی پور


naghi[at]gums.ac.ir
Alternate Text

دکتر همایون واحدی

فوق تخصص گوارش
تهران

dr_vahedi[at]yahoo.com
Alternate Text

دکتر حسن وثوقی نیا

فوق تخصص گوارش
مشهد

vosoghiniah[at]mums.ac.ir