کمیته برگزاری

Alternate Text

دکتر رضا ملک زاده

  • رئیس بیست و یکمین کنگره بیماری های گوارش و کبد ایران
  • رئیس انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
  • استاد تمام بیماری های گوارش و کبد
Alternate Text

دکتر فرهاد زمانی

  • دبیر انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران
  • فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد
  • استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
Alternate Text

دکتر فروغ البرزی

  • دبیر علمی بیست و یکمین کنگره بیماری های گوارش و کبد ایران
  • فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد
  • استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
Alternate Text

دکتر اسماعیل انصاری

  • دبیر اجرایی بیست و یکمین کنگره بیماری های گوارش و کبد ایران