امتیاز بازآموزی

بازآموزی مدون گوارش (Postgraduate Course)


ثبت نام در برنامه های مدون انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران بصورت آنلاین می باشد.

برنامه Postgraduate Course دارای 4 امتیاز مدون برای گروه های زیر می باشد:

  1. متخصصین داخلی
  2. فوق تخصص گوارش
  3. متخصص عفونی
  4. فوق تخصص غدد