امتیاز بازآموزی

امتیاز باز آموزی بیست و یکمین کنگره گوارش و کبد ایران

کد رشته

نام رشته

امتیاز

2024

گوارش بالغین داخلی* | فوق تخصص

12

20245

گوارش و كبد بالغين| فوق تخصص

12

1710

بیماری های داخلی* | تخصص

9