انجمن وفعاليتهاي آن

 

​​​​

 

 

انجمن گوارش و كبد ايران پتانسيل آنرا دارد كه به بسياري از نيازهاي آموزشي، پژوهشي، بهداشتي و درماني مملكت ما پاسخ گويد براي شكل گيري و تولد اين نوزاد، مسيري طولاني و پر رنج پيموده شده است كه شرح مختصر آن ذكر شد اكنون شرح مختصري از فعاليت هاي انجمن پس از تاسيس رسمي آن مي‌آيد، باشد كه شيفتگان دانش و پيشرفت تك روي نكنند و از كنج عزلت بدر آيند و با پيوستن به انجمن توان علمي و عملي آنرا بيفزايد. هم بهره دهند و هم بهره گيرند (آب اگر راكد بماند چهره اش افسرده خواهد گشت و رنگ مرگ ميگيرد).

در تيرماه 71 به دعوت هيئت موسس آقايان دكتر سيد حسين ميرمجلسي، دكتر احمد شفيعي، دكتر رحيم آقازاده، دكتر رضا ملك زاده و دكتر محمدرضا زالي با حضور 31 نفر از متخصصين گوارش اولين نشست در ساختمان نظام پزشكي سابق برگزار شد و اعضا هيئت مديره موقت تعيين شدند و اساسنامه به تصويت مجمع عمومي رسيد.

اعضاء موسس بعنوان اعضاء هيئت مديره انتخاب و به وزارتخانه اعلام شدند. وزارتخانه طي نامه اي در تاريخ 72/4/14 انجمن را به رسميت شناخت. متعاقب آن ثبت نام آغاز و براي اعضاء كارت عضويت صادر شد. آنهائيكه مدرك تاييد شده اي دال بر تخصص گوارش و يا فوق تخصص گوارش دارند بعنوان اعضاء پيوسته  و افرادي كه متخصص داخلي بوده ولي در زمينه گوارش فعاليت مينمايند و مورد قبول هيئت مديره هستند به عنوان اعضاء وابسته پذيرفته شده اند.

 پس از گذشت دو سال طبق اساسنامه لازم بود مجددا مجمع عمومي تشكيل و وضعيت مالي به اعضاء گزارش شود و انتخابات مجددا براي تعيين هيئت مديره بعمل آيد. لذا در تاريخ 74/6/9 در محل انجمن مجمع عمومي تشكيل شد و پس از گزارش وضعيت مالي اعضاء هيئت مديره، بازرس و رئيس انجمن به شرح زير انتخاب و به وزارتخانه معرفي شدند.

اعضاء هيئت مديره اصلي عبارت بودند از: آقايان دكتر سيد حسين مير مجلسي، دكتر رحيم آقازاده، دكتر ناصر ابراهيمي درياني، دكتر رضا ملك زاده و دكتر خطييان، بازرس و اعضاء علي البدل آقايان دكتر رامين قديمي، دكتر سهيل فدائي، دكتر محمدرضا زالي و دكتر احمد شفيعي. بعد از آن با تغيير اساسنامه دوره هيئت مديره به 3 سال افزايش يافت و بطور مرتب پس از پايان هر دوره با انجام تشريفات اداري مربوطه مجمع عمومي برگزار و هيئت مديره انتخاب مي گردد.

برای مشاهده اعضای هیئت مدیره انجمن متخصصین گوارش وکبد ایران کلیک نمایید.

فعاليت انجمن بطور خلاصه عبارتنداز:

فعاليت هاي آموزشي:

كنفرانس ها: از بدو تشكيل، انجمن در رابطه با تازه هاي بيماري دستگاه گوارش و كبد ماهانه يك كنفرانس برگزار مي‌نمايد. اولين كنفرانس در تاريخ 72/4/24 در تالار ابن سيناي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران برگزار شد و خوشبختانه به همت و استقبال اعضاء محترم تاكنون تداوم يافته و در پنجشنبه آخر هر ماه در محل سالن کنفرانس انجمن گوارش جلسات ماهانه انجمن برگزار مي‌شود. ليست كنفرانس ها و تاريخ برگزاري و سخنرانان از تير 72 تا اسفند 1398  قابل دسترسی می باشد. جهت مشاهد کلیک نمایید.

برنامه هاي بازآموزي:

کنگره ها:
جهت مشاهده نام و تاريخ کنگره هاي برگزار شده توسط انجمن کلیک نمایید.

سمينارها:

 انجمن توانسته سمينارهاي  بازآموزي بسياري براي متخصصين گوارش برگزار نمايد. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

کارگاه هاي آموزشي:

انجمن گوارش کارگاه هاي متعدد تشخيصي و درماني را با مشارکت پزشکان خارجي براي اعضا برگزار نموده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمایید.

صدور گواهي صلاحيت انجام آندوسکوپي براي متخصصين داخلي:

اين انجمن با پيگيري مستمر دراقدامي بسيار مهم با كسب مجوز از معاونت سلامت اقدام به تهيه يك برنامه آموزشي علمي و عملي آندوسكوپي  براي متخصصين داخلي در مراكز مجهز آموزشي و درماني در سطح كشور نموده و به متخصصين داخلي كه دوره آموزش را با موفقيت پشت سر گذاشته و در امتحان ارزشيابي نهايي قبول شوند گواهي صلاحيت انجام آندوسكوپي اعطاء مي نمايد و با توجه به پراكندگي اين عزيزان در سراسر كشور، با اين عمل توانسته است بخشي از كمبودهاي ناشي از نبود پزشك فوق تخصص در برخي نقاط كشور را مرتفع سازد كه در اين مورد تا كنون تعداد 1376  نفراز متخصصين داخلي به اين انجمن مراجعه نموده وتقاضاي دريافت گواهي مربوط را داشته اندكه ازبين آنها 970 نفر با بررسي مدارك ارسالي وسوابق ايشان، گواهي لازم جهت آندوسكوپي براي آنها صادرگرديده و تعداد 264  نفرمورد ارزيابي عملي توسط اساتيد دانشگاه قرارگرفته وپس از تاييد ارزشيابي مربوطه، گواهي را دريافت نموده اند. هم اكنون برنامه آموزش در مراكز فوق تخصصي آموزشي در سطح كشور فراهم گرديده ودرحال انجام است و تعدادي پزشک در ليست آموزش قرار دارند. جمعاً به 1024 نفر متخصص داخلي گواهي صلاحيت انجام آندوسکوپي تحويل داده شده است.

انتشارات انجمن:

الف: مجله گوارش:  همانطوري که قبلاً اشاره شد از سال 1359 بولتني به نام « جامعه متخصصين جهاز هاضمه» به مسئوليت خانم دکتر مهين شمسي راد به فواصل متناوب انتشار مي يافت و اين امر به دليل عزيمت بعضي همکاران به خارج از کشور بعد از چند سال متوقف شده، پس از تأسيس رسمي انجمن در سال 1370 و لزوم ايجاد انتشارات براي انجمن گوارش، در سال 1373 مجوز انتشار دو ماهنامه گوارش به زبان فارسي از وزارت ارشاد کسب گرديد. مدير مسئول و صاحب امتياز مجله گوارش آقاي دکتر سيد حسين ميرمجلسي رياست وقت انجمن گوارش بودند. هئيت مديره انجمن در سال 1374 آقاي دکتر صادق مسرت را بعنوان سردبير مجله انتخاب نمودند.اين مجله تا سال 1381 بطور مرتب منتشر گرديد ولي به دليل کم بودن مقالات در هر شماره از طرف کميسيون نشريات وزارت بهداشت موفق به کسب امتياز علمي - پژوهشي نشد. در سال 1382 آقاي دکتر سيد مهدي ميرناصري دبير اجرايي وقت انجمن به عنوان مدير داخلي نشريه گوارش انتخاب شدند و در اولين اقدام ترتيب انتشار مجله گوارش را از دو ماهنامه به فصلنامه و زبان انتشار به فارسي – انگليسي تغيير کرد. اين تغيير امکان درج مقالات کافي در هر شماره را آسان تر نمود و با پيگيري و همکاري منظم اعضاء هيئت تحريريه فصلنامه گوارش پس از چندين شماره در پاييز 1383 موفق به کسب امتياز علمي - پژوهشي از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي شد. کسب اين امتياز و درج مقالات جالب و مورد توجه نويسندگان، باعث بهبود کيفي مجله شد و مقالات بيشتري به دفتر مجله رسيد. فصلنامه گوارش توانست با گذشت چند سال در سايت هاي ذيل نمايه شود: 

INDEXING SOURCES

 1. Scopus
 2. DOAJ
 3. Index Copernicus
 4. EBSCO
 5. CABI Publishing
 6. CINAHL
 7. IMEMR
 8. ISC (Islamic World Science Citation Center)
 9. SID (Scientific Information Database)
 10. IranMedex (Indexing Articles Published in Iran Biomedical Journals)
 11. MagIran (Iranian Magazine Database)

 با توجه به اينکه ورود مجلات فارسي زبان به ايندکس هاي معتبر جهاني بسيار سخت است، انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران تصميم گرفت مجله اي کاملاً انگليسي با گستره جهاني به چاپ برساند و با کسب مجوز از وزارت ارشاد اسلامي در سال 1388 مجله اي با عنوان " Middle East Journal of Digestive Diseases" با تواتر دو بار در سال با همکاري دانشگاه علوم پزشکي شيراز به چاپ رساند. از سال 2010 برای افزایش مقالات و کسب امتیاز و ایندکس های معتبر مجله گوارش شرق خاور میانه(MEJDD) بصورت فصلنامه منتشر شد و موفق به کسب ایندکس های مهتبر از جمله PubMed   گردید.اين انجمن قصد دارد گامي مهم در درج مقالات محققين کشور در مجله فوق الذکر بردارد و با نمايه شدن آن در سايت هاي معتبر جهاني، پيشرفت هاي علمي را بر منظر ديد جهانيان بگذارد. هم اکنون این مجله در سایت های زیر نمایه می شود.

INDEXING SOURCES

 1. PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Middle+East+Journal+of+Digestive+Diseases
 2. PubMed Central (http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2334/)
 3. DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 4. Index Copernicus
 5. EBSCO
 6. CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature)
 7. IMEMR  (Index Medicus for the Eastern Mediterranean Region)
 8. Free Medical Journals
 9. Pro Quest
 10. ISC (Islamic World Science Citation Center)
 11. SID (Scientific Information Database)
 12. IranMedex (Indexing Articles Published in Iran Biomedical Journals)
 13. MagIran (Iranian Magazine Database)​​​​​​​

ب: تكثير و توزيع نوارهاي ويديوئي آموزشي پزشكي درباره آخرين تحولات و پيشرفتهاي علمي جهان به زبان انگليسي.

 ج: تهيه و تكثير و توزيع ده‌ها نوع CD مختلف آموزشي و علمي براي اعضاء انجمن:

انجمن متخصصين گوارش و کبد ايران تاکنون تعداد زيادي از CDهاي علمي ارائه شده در معتبرترين کنگره هاي جهاني را براي اعضاء خريداري و پس از تکثير در اختيار ايشان قرار داده است.

جهت مشاهده و خرید CDهای علمی کلیک نمایید.

د:  تنظيم و تهيه بروشورهاي تشخيصي و درماني و آموزشي براي بيماران و پزشکان:

انجمن گوارش اقدام به تهيه و چاپ تعداد زيادي بروشور بر روي بيماريهاي شايع و مهم گوارشي نموده است.

جهت مشاهده ليست آنها کلیک نمایید.

ه - تهیه و چاپ کتاب "چشم انداز سلامت گوارش و کبد در جمهوری اسلامی ایران در سال 1404" با همکاری و مشورت اعضای انجمن در سراسر کشور

عاليت هاي صنفي:

الف: تهيه آندوسكوپ: انجمن موفق شد كه با ارز300 تومان براي هر دلار آمريكا توسط شركت فن آوري آزمايشگاهي(Lab Tech )، با استفاده از وامي كه توسط بانك ملي مركز با اقساط سه ساله در اختيار اعضاي انجمن قرار داده شد. تعدادي آندوسكوپ تهيه و در اختيار آنها ( با حق تقدم به همكاران جوان و تازه كار) قرار دهد.

در سال 1392 با همکاری شرکت های فعال در زمینه فروش اندوسکوپ تسهیلات خوبی را برای اعضا جهت خرید دستگاه فراهم آوردیم.

ب: شركت در تعيين تعرفه ها : با كمك جامعه متخصصين داخلي سازمان و نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران انجمن سعي در نماياندن واقعي ويزيت ها و تعرفه هاي آندوسكوپي نموده است.

ج: شركت در فعاليت هاي جامعه انجمن های فوق تخصص داخلي ايران: براي حفظ ارزش هاي صنفي و انتخاب محل دائمي براي انجمن هاي فوق تخصصي داخلي

د: شركت در فعاليت هاي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران: در رابطه با مسائل صنفي پزشكان متخصص.                                                                                  

ه: مشاوره علمي :  اين انجمن از طرف سازمانهاي مختلف كشور مورد مشاوره علمي قرار مي گيرد و با ارائه پيشنهاد و راهنمايي‌هاي كارشناسانه در حل مشكلات علمي و بهداشتي آنها قدم مؤثري بر مي دارد.

و: انجام طرحهاي تحقيقاتي Clinical Trial  بر روي داروهاي جديد و در صورت كارآمد بودن دارو توصيه جهت ورود آن به ليست داروهاي ژنريك ايران.

فعالیت های اجتماعی:

 1. کمک نقدی برای زلزله پاکستان
 2. نصب يک سيستم آندوسکوپ در شهر بم در سال 1383
 3. خرید دستگاه اندوسکوپ برای افغانستان در سال 1388
 4. ساخت خانه بهداشت در روستای دوریق آذربایجان شرقی از زلزله سال 1392
 5. همیاری و کمک نقدی به زلزله زدگان کرمانشاه سال 1396
 6. کمک نقدی به انجمن اهدای عضو ایرانیان در سال 1397
 7. اعطای گرند آموزشی جهت دوره اسکوپی پیشرفته برای فلوهای کل کشور سال 1397
 8. همیاری و کمک نقدی به سیل زدگان سال 1398
 

 

            دفتر انجمن: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان هفتم، پلاک 37

             تلفن: 3-88335061-021

             فکس: 88012089-021

             پست الکترونیک: info@iagh.org
             وب سایت: www.iagh.org , www.iaghcongress.org