همایش

کرونا و دستگاه گوارش D-0088
مبلغ 500,000 ریال اعضای انجمن: 250,000 ریال سایر پزشکان : 500,000 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

(April 16, 2020) - (28 Farvardin 1399)

سخنرانان: دکتر رضا ملک زاده- دکتر علیرضا سیما- دکتر آناهیتا صادقی- دکتر امیر انوشیروانی

خرید
ریفلاکس اسید معده به مری D-0087
مبلغ 500,000 ریال اعضای انجمن: 250,000 ریال سایر پزشکان : 500,000 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

(February 20, 2020) - (1 Esfand 1398)

سخنرانان: دکتر لیلی اسلامی- دکتر سیاوش ناصری مقدم

خرید
بیماری های التهابی روده D-0085
مبلغ 500,000 ریال اعضای انجمن: 250,000 ریال سایر پزشکان : 500,000 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

(January 16, 2020) - (26 Dey 1398)

سخنرانان: دکتر همایون واحدی- دکتر ناصر ابراهیمی دریانی- دکتر شبنم شاهرخ

خرید
کنسر پانکراس D-0081
مبلغ 500,000 ریال اعضای انجمن: 250,000 ریال سایر پزشکان : 500,000 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

(December 19, 2019) - (28 Azar 1398)

سخنرانان: دکتر اکرم پورشمس - دکتر مهدی محمدنژاد

خرید
فیلم نوزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران D-0077
مبلغ 15,000,000 ریال اعضای انجمن: 10,000,000 ریال سایر پزشکان : 15,000,000 ریال


ارسال فلش مموری از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

خرید