همایش

فیلم کنگره دو روزه کشوری بیماری های التهابی روده D-0046
مبلغ 3,000,000 ریال اعضای انجمن: 1,500,000 ریال سایر پزشکان : 3,000,000 ریال

فایل های تصویری سخنرانی های کنگره دو روزه کشوری "بیماری های التهابی روده"

خرید
فایل های سخنرانی کنگره بیماری های التهابی روده D-0041
مبلغ 500,000 ریال اعضای انجمن: 500,000 ریال سایر پزشکان : 1,000,000 ریال

فایل های سخنرانی کنگره دو روزه کشوری بیماری های التهابی روده (IBD)

خرید
چهاردهمین کنگره اکو 2019 D-0040
مبلغ 2,500,000 ریال اعضای انجمن: 2,500,000 ریال سایر پزشکان : 3,000,000 ریال

حاوی فایل های تصویری سخنرانی های کنگره بیماری های التهابی روده ECCO 2019

خرید
جراحی های باریاتریک، اندیکاسیون و عوارض 41547
مبلغ 250,000 ریال اعضای انجمن: 250,000 ریال سایر پزشکان : 500,000 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

(February 28, 2019) - (9 Esfand 1397)

سخنرانان: دکتر امیرحسین فقیهی کاشانی، دکتر مرجان مخترع، دکتر محسن مسعودی، دکتر علیرضا خلج

خرید
خونریزی دستگاه گوارش بدون منبع مشخص خونریزی 41546
مبلغ 250,000 ریال اعضای انجمن: 250,000 ریال سایر پزشکان : 500,000 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

(January 17, 2019) - (27 Dey 1397)

سخنرانان: دکتر محمدجواد احسانی اردکانی- دکتر رضا ملک زاده

خرید