همایش

بیماری کبد چرب D-0060
مبلغ 500,000 ریال اعضای انجمن: 250,000 ریال سایر پزشکان : 500,000 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

(July 18, 2019) - (27 Tir 1398)

سخنرانان: دکتر امیرعلی سهراب پور- دکتر محسن نصیری طوسی- دکتر محمدجواد احسانی اردکانی

خرید
پیشگیری از کنسر کولون D-0058
مبلغ 500,000 ریال اعضای انجمن: 250,000 ریال سایر پزشکان : 500,000 ریال

از طریق پست سفارشی انجام خواهد شد.

(June 20, 2019) - (30 Khordad 1398)

سخنرانان: دکتر آناهیتا صادقی- دکتر محمدجعفر فره وش

خرید
فیلم کنگره دو روزه کشوری بیماری های التهابی روده D-0046
مبلغ 3,000,000 ریال اعضای انجمن: 1,500,000 ریال سایر پزشکان : 3,000,000 ریال

فایل های تصویری سخنرانی های کنگره دو روزه کشوری "بیماری های التهابی روده"

خرید
فایل های سخنرانی کنگره بیماری های التهابی روده D-0041
مبلغ 1,000,000 ریال اعضای انجمن: 500,000 ریال سایر پزشکان : 1,000,000 ریال

فایل های سخنرانی کنگره دو روزه کشوری بیماری های التهابی روده (IBD)

خرید
چهاردهمین کنگره اکو 2019 D-0040
مبلغ 3,000,000 ریال اعضای انجمن: 2,500,000 ریال سایر پزشکان : 3,000,000 ریال

حاوی فایل های تصویری سخنرانی های کنگره بیماری های التهابی روده ECCO 2019

خرید