پنجشنبه, 29 فروردین,1398

خوش آمدگویی و سخنرانی دبیر علمی

08:00 تا 08:30
دکتر فریبرز منصور قناعی
0

اپیدمیولوژی بیماری التهابی روده

08:30 تا 08:45
دکتر محمدرضا نقی پور
0

چالش های مهم پزشکان فوق تخصص گوارش در درمان بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده

08:45 تا 09:30

موارد مشکل دار در بیماران کولیت اولسراتیو

09:30 تا 10:30
دکتر افشین شفقی
0
دکتر فریبرز منصور قناعی
0
دکتر آرش دریاکار
0
سيده امينه حجتي
0
دکتر کیوان امینیان
0
دکتر کوروش مجتهدی
0
زهرا طاهرزاده املشی
0
پانل
رئیس پنل: دکتر کوروش مجتهدی
گرداننده پنل:
اعضا پانل: سيده امينه حجتي
متخصص گوارش
09:30
-10:30

پذیرایی

10:30 تا 11:00

موارد مشکل دار در بیماران کرون

11:00 تا 12:00
موارد مشکل دار در بیماران کرون
رئیس پنل: دکتر مهدی صابری فیروزی
گرداننده پنل:
اعضا پانل: دکتر فرهاد زمانی,دکتر حسن وثوقی نیا,دکتر میترا احدی,دکتر تقی امیریانی,علیرضا تقوی
متخصص گوارش
11:00
-12:00

نقش 5-ASA در بهبود کنترل و پیشگیری از سرطان در بیماری التهابی روده

12:00 تا 13:00
نقش 5-ASA در بهبود کنترل و پیشگیری از سرطان در بیماری التهابی روده
رئیس پنل: دکتر اکرم پورشمس
گرداننده پنل:
اعضا پانل: دکتر شبنم شاهرخ,دکتر صبا فخریه اصل,دکتر مریم جامه شورانی,محمد امانی
متخصص گوارش
12:00
-13:00

نماز- نهار

13:00 تا 14:30

حاملگی و بیماری التهابی روده

14:30 تا 15:30
حاملگی و بیماری التهابی روده
رئیس پنل: دکتر محمدحسین صومی
گرداننده پنل:
اعضا پانل: دکتر پژمان خسروی,دکتر مسعود خوش نيا,صدیف درویش مقدم,دکتر احمد صادقی,محمدجواد زاهدی
متخصص گوارش
14:30
-15:30

پذیرایی

15:30 تا 16:00

بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به IBD

16:00 تا 17:00
بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به IBD
رئیس پنل: دکتر بابک تمیزی فر
گرداننده پنل:
اعضا پانل: دکتر محمدرضا شعربافچی,دکتر پیمان ادیبی,دکتر صدیقه فرضی,دکتر احمد اسماعیل زاده
متخصص گوارش
16:00
-17:00
جمعه, 30 فروردین,1398

شروع برنامه و تلاوت قرآن

08:00 تا 08:30

ثبت بیماری التهابی روده

08:30 تا 09:00
دکتر همایون واحدی
0

مراقبت های اندوسکوپیک در بیماران با بیماری التهابی روده

09:00 تا 09:30
دکتر حسین فروتن
0

پیشگیری از سرطان، غربالگری و واکسیناسیون در بیماری التهابی روده

09:30 تا 10:30
پیشگیری از سرطان، غربالگری و واکسیناسیون در بیماری التهابی روده
رئیس پنل: دکتر علیرضا سیما
گرداننده پنل:
اعضا پانل: دکتر محمدرضا قدیر,دکتر همایون واحدی,دکتر امیر انوشیروانی,دکتر آناهیتا صادقی,دکتر سودابه اعلاتاب
متخصص گوارش
09:30
-10:30

پذیرایی

10:30 تا 11:00

عفونت ها و بیماری های التهابی روده

11:00 تا 12:30
عفونت ها و بیماری های التهابی روده
رئیس پنل: دکتر ناصر ابراهيمي درياني
گرداننده پنل:
اعضا پانل: دکتر محمدجواد احسانی اردکانی,دکتر نجمه آل طه,دکتر محمدجعفر فره وش,دکتر آرش میراولیایی,دکتر فروغ البرزی
متخصص گوارش
11:00
-12:30

اختتامیه

12:30 تا 13:00

نماز- نهار

13:00 تا 14:30

برنامه

پنجشنبه, 29 فروردین,1398
پنجشنبه, 29 فروردین,1398

خوش آمدگویی و سخنرانی دبیر علمی

دکتر فریبرز منصور قناعی

08:00

-08:30

اپیدمیولوژی بیماری التهابی روده

دکتر محمدرضا نقی پور

08:30

-08:45

چالش های مهم پزشکان فوق تخصص گوارش در درمان بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده

08:45

-09:30

موارد مشکل دار در بیماران کولیت اولسراتیو

دکتر افشین شفقی دکتر فریبرز منصور قناعی دکتر آرش دریاکار سيده امينه حجتي دکتر کیوان امینیان دکتر کوروش مجتهدی زهرا طاهرزاده املشی

09:30

-10:30

پانل
رئیس پانل: دکتر کوروش مجتهدی
اعضا پانل: سيده امينه حجتي
فوق تخصص گوارش,فوق تخصص گوارش,
09:30
-10:30

پذیرایی

10:30

-11:00

موارد مشکل دار در بیماران کرون

11:00

-12:00

موارد مشکل دار در بیماران کرون
رئیس پانل: دکتر مهدی صابری فیروزی
اعضا پانل: دکتر فرهاد زمانی,دکتر حسن وثوقی نیا,دکتر میترا احدی,دکتر تقی امیریانی,علیرضا تقوی
فوق تخصص گوارش,فوق تخصص گوارش,فوق تخصص گوارش,فوق تخصص گوارش,,فوق تخصص گوارش,
11:00
-12:00

نقش 5-ASA در بهبود کنترل و پیشگیری از سرطان در بیماری التهابی روده

12:00

-13:00

نقش 5-ASA در بهبود کنترل و پیشگیری از سرطان در بیماری التهابی روده
رئیس پانل: دکتر اکرم پورشمس
اعضا پانل: دکتر شبنم شاهرخ,دکتر صبا فخریه اصل,دکتر مریم جامه شورانی,محمد امانی
فوق تخصص گوارش,فوق تخصص گوارش,فوق تخصص گوارش,فلوگوارش,,
12:00
-13:00

نماز- نهار

13:00

-14:30

حاملگی و بیماری التهابی روده

14:30

-15:30

حاملگی و بیماری التهابی روده
رئیس پانل: دکتر محمدحسین صومی
اعضا پانل: دکتر پژمان خسروی,دکتر مسعود خوش نيا,صدیف درویش مقدم,دکتر احمد صادقی,محمدجواد زاهدی
فوق تخصص گوارش,,فوق تخصص گوارش,فوق تخصص گوارش,فوق تخصص گوارش,فوق تخصص گوارش,
14:30
-15:30

پذیرایی

15:30

-16:00

بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به IBD

16:00

-17:00

بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به IBD
رئیس پانل: دکتر بابک تمیزی فر
اعضا پانل: دکتر محمدرضا شعربافچی,دکتر پیمان ادیبی,دکتر صدیقه فرضی,دکتر احمد اسماعیل زاده
فوق تخصص گوارش,,فوق تخصص گوارش,,,
16:00
-17:00
جمعه, 30 فروردین,1398
جمعه, 30 فروردین,1398

شروع برنامه و تلاوت قرآن

08:00

-08:30

ثبت بیماری التهابی روده

دکتر همایون واحدی

08:30

-09:00

مراقبت های اندوسکوپیک در بیماران با بیماری التهابی روده

دکتر حسین فروتن

09:00

-09:30

پیشگیری از سرطان، غربالگری و واکسیناسیون در بیماری التهابی روده

09:30

-10:30

پیشگیری از سرطان، غربالگری و واکسیناسیون در بیماری التهابی روده
رئیس پانل: دکتر علیرضا سیما
اعضا پانل: دکتر محمدرضا قدیر,دکتر همایون واحدی,دکتر امیر انوشیروانی,دکتر آناهیتا صادقی,دکتر سودابه اعلاتاب
فوق تخصص گوارش,فوق تخصص گوارش,فوق تخصص گوارش,فوق تخصص گوارش,فوق تخصص گوارش,,
09:30
-10:30

پذیرایی

10:30

-11:00

عفونت ها و بیماری های التهابی روده

11:00

-12:30

عفونت ها و بیماری های التهابی روده
رئیس پانل: دکتر ناصر ابراهيمي درياني
اعضا پانل: دکتر محمدجواد احسانی اردکانی,دکتر نجمه آل طه,دکتر محمدجعفر فره وش,دکتر آرش میراولیایی,دکتر فروغ البرزی
فوق تخصص گوارش,فوق تخصص گوارش,فوق تخصص گوارش,فوق تخصص گوارش,فوق تخصص گوارش,فوق تخصص گوارش,
11:00
-12:30

اختتامیه

12:30

-13:00

نماز- نهار

13:00

-14:30