1398 / فروردین / 29, پنجشنبه

خوش آمدگویی و سخنرانی دبیر علمی

08:00 تا 08:30
دکتر فریبرز منصور قناعی
0

اپیدمیولوژی بیماری التهابی روده

08:30 تا 08:45
دکتر محمدرضا نقی پور
0

چالش های مهم پزشکان فوق تخصص گوارش در درمان بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده

08:45 تا 09:30

موارد مشکل دار در بیماران کولیت اولسراتیو

09:30 تا 10:30
دکتر افشین شفقی
0
دکتر فریبرز منصور قناعی
0
دکتر آرش دریاکار
0
دکتر سیده امینه حجتي
0
دکتر کیوان امینیان
0
دکتر کوروش مجتهدی
0
زهرا طاهرزاده املشی
0
پانل
رئیس پنل: دکتر کوروش مجتهدی
گرداننده پنل:
اعضا پانل: دکتر سیده امینه حجتي
فوق تخصص گوارش
09:30
-10:30

پذیرایی

10:30 تا 11:00

موارد مشکل دار در بیماران کرون

11:00 تا 12:00
موارد مشکل دار در بیماران کرون
رئیس پنل: دکتر مهدی صابری فیروزی
گرداننده پنل:
اعضا پانل: دکتر فرهاد زمانی,دکتر حسن وثوقی نیا,دکتر میترا احدی,دکتر تقی امیریانی,دکتر علیرضا تقوی
فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش , ,فوق تخصص گوارش
11:00
-12:00

نقش 5-ASA در بهبود کنترل و پیشگیری از سرطان در بیماری التهابی روده

12:00 تا 13:00
نقش 5-ASA در بهبود کنترل و پیشگیری از سرطان در بیماری التهابی روده
رئیس پنل: دکتر اکرم پورشمس
گرداننده پنل:
اعضا پانل: دکتر شبنم شاهرخ,دکتر صبا فخریه اصل,دکتر مریم جامه شورانی,محمد امانی
فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فلوگوارش ,
12:00
-13:00

نماز- نهار

13:00 تا 14:30

حاملگی و بیماری التهابی روده

14:30 تا 15:30
حاملگی و بیماری التهابی روده
رئیس پنل: دکتر محمدحسین صومی
گرداننده پنل:
اعضا پانل: دکتر پژمان خسروی,دکتر مسعود خوش نيا,دکتر صدیف درویش مقدم,دکتر احمد صادقی,دکتر محمدجواد زاهدی
فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش
14:30
-15:30

پذیرایی

15:30 تا 16:00

بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به IBD

16:00 تا 17:00
بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به IBD
رئیس پنل: دکتر بابک تمیزی فر
گرداننده پنل:
اعضا پانل: دکتر محمدرضا شعربافچی,دکتر پیمان ادیبی,دکتر صدیقه فرضی,دکتر احمد اسماعیل زاده
,فوق تخصص گوارش , ,
16:00
-17:00
1398 / فروردین / 30, جمعه

شروع برنامه و تلاوت قرآن

08:00 تا 08:30

ثبت بیماری التهابی روده

08:30 تا 09:00
دکتر همایون واحدی
0

مراقبت های اندوسکوپیک در بیماران با بیماری التهابی روده

09:00 تا 09:30
دکتر حسین فروتن
0

پیشگیری از سرطان، غربالگری و واکسیناسیون در بیماری التهابی روده

09:30 تا 10:30
پیشگیری از سرطان، غربالگری و واکسیناسیون در بیماری التهابی روده
رئیس پنل: دکتر علیرضا سیما
گرداننده پنل:
اعضا پانل: دکتر محمدرضا قدیر,دکتر همایون واحدی,دکتر امیر انوشیروانی,دکتر آناهیتا صادقی,دکتر سودابه اعلاتاب
فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,
09:30
-10:30

پذیرایی

10:30 تا 11:00

عفونت ها و بیماری های التهابی روده

11:00 تا 12:30
عفونت ها و بیماری های التهابی روده
رئیس پنل: دکتر ناصر ابراهيمي درياني
گرداننده پنل:
اعضا پانل: دکتر محمدجواد احسانی اردکانی,دکتر نجمه آل طه,دکتر محمدجعفر فره وش,دکتر آرش میراولیایی,دکتر فروغ البرزی
فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش
11:00
-12:30

اختتامیه

12:30 تا 13:00

نماز- نهار

13:00 تا 14:30

برنامه

1398 / فروردین / 29, پنجشنبه
1398 / فروردین / 29, پنجشنبه

خوش آمدگویی و سخنرانی دبیر علمی

دکتر فریبرز منصور قناعی

08:00

-08:30

اپیدمیولوژی بیماری التهابی روده

دکتر محمدرضا نقی پور

08:30

-08:45

چالش های مهم پزشکان فوق تخصص گوارش در درمان بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده

08:45

-09:30

موارد مشکل دار در بیماران کولیت اولسراتیو

دکتر افشین شفقی دکتر فریبرز منصور قناعی دکتر آرش دریاکار دکتر سیده امینه حجتي دکتر کیوان امینیان دکتر کوروش مجتهدی زهرا طاهرزاده املشی

09:30

-10:30

پانل
رئیس پانل: دکتر کوروش مجتهدی
اعضا پانل: دکتر سیده امینه حجتي
فوق تخصص گوارش
09:30
-10:30

پذیرایی

10:30

-11:00

موارد مشکل دار در بیماران کرون

11:00

-12:00

موارد مشکل دار در بیماران کرون
رئیس پانل: دکتر مهدی صابری فیروزی
اعضا پانل: دکتر فرهاد زمانی,دکتر حسن وثوقی نیا,دکتر میترا احدی,دکتر تقی امیریانی,دکتر علیرضا تقوی
فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش , ,فوق تخصص گوارش
11:00
-12:00

نقش 5-ASA در بهبود کنترل و پیشگیری از سرطان در بیماری التهابی روده

12:00

-13:00

نقش 5-ASA در بهبود کنترل و پیشگیری از سرطان در بیماری التهابی روده
رئیس پانل: دکتر اکرم پورشمس
اعضا پانل: دکتر شبنم شاهرخ,دکتر صبا فخریه اصل,دکتر مریم جامه شورانی,محمد امانی
فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فلوگوارش ,
12:00
-13:00

نماز- نهار

13:00

-14:30

حاملگی و بیماری التهابی روده

14:30

-15:30

حاملگی و بیماری التهابی روده
رئیس پانل: دکتر محمدحسین صومی
اعضا پانل: دکتر پژمان خسروی,دکتر مسعود خوش نيا,دکتر صدیف درویش مقدم,دکتر احمد صادقی,دکتر محمدجواد زاهدی
فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش
14:30
-15:30

پذیرایی

15:30

-16:00

بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به IBD

16:00

-17:00

بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به IBD
رئیس پانل: دکتر بابک تمیزی فر
اعضا پانل: دکتر محمدرضا شعربافچی,دکتر پیمان ادیبی,دکتر صدیقه فرضی,دکتر احمد اسماعیل زاده
,فوق تخصص گوارش , ,
16:00
-17:00
1398 / فروردین / 30, جمعه
1398 / فروردین / 30, جمعه

شروع برنامه و تلاوت قرآن

08:00

-08:30

ثبت بیماری التهابی روده

دکتر همایون واحدی

08:30

-09:00

مراقبت های اندوسکوپیک در بیماران با بیماری التهابی روده

دکتر حسین فروتن

09:00

-09:30

پیشگیری از سرطان، غربالگری و واکسیناسیون در بیماری التهابی روده

09:30

-10:30

پیشگیری از سرطان، غربالگری و واکسیناسیون در بیماری التهابی روده
رئیس پانل: دکتر علیرضا سیما
اعضا پانل: دکتر محمدرضا قدیر,دکتر همایون واحدی,دکتر امیر انوشیروانی,دکتر آناهیتا صادقی,دکتر سودابه اعلاتاب
فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,
09:30
-10:30

پذیرایی

10:30

-11:00

عفونت ها و بیماری های التهابی روده

11:00

-12:30

عفونت ها و بیماری های التهابی روده
رئیس پانل: دکتر ناصر ابراهيمي درياني
اعضا پانل: دکتر محمدجواد احسانی اردکانی,دکتر نجمه آل طه,دکتر محمدجعفر فره وش,دکتر آرش میراولیایی,دکتر فروغ البرزی
فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش ,فوق تخصص گوارش
11:00
-12:30

اختتامیه

12:30

-13:00

نماز- نهار

13:00

-14:30