13 1398
04

روز 27 June به عنوان روز جهانی میکروبیوم نام گذاری شده است و فرصتی برای افزایش و گسترش آگاهی در مورد نقش مؤثر این موجودات ذره بینی در تمام جوانب زندگی و حیات کره زمین فراهم می آورد. در علوم پزشکی، میکروبیوم یکی از شاخه های پیشرو در کشف روند بیماری زایی، درمان های نوین، و حرکت به سمت پزشکی دقیق (Precision Medicine) است. انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران با همکاری پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران این روز را با برگزاری سمپوزیوم یک روزه با هدف تبیین و تعیین اولویت ها و چشم اندازهای تحقیقات میکروبیوم در ایران برگزار می کند.

02 1396
09

سمپوزیوم مدیریت بیماری کرون

مکان : سالن ابوریحان- دانشگاه شهید بهشتی، ولنجک ، تهران

پنجشنبه 2 آذر 1396: ساعت 8:30- 7:00 صبح

Management of Crohn's Disease.

Moderator; Homayoun Vahedi MD, Tehran University of Medical Sciences, Iran.

Panelists;

-Ali Bahari MD, Mashhad University of Medical Sciences, Iran.

- Fariborz Mansour-Ghanaei MD, Guilan University of Medical Sciences, Iran.

- Amir Reza Radmard MD, Tehran University of Medical Sciences, Iran.

- Saeed Derakhshani MD, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran.

 

- Zeinab Alipour MD, Bushehr University of Medical Sciences, Iran.

03 1396
09

سمپوزیوم مدیریت کولیت اولسراتیو

مکان : سالن ابوریحان- دانشگاه شهید بهشتی، ولنجک ، تهران

جمعه 3 آذر 1396: ساعت 8:30- 7:00 صبح

Management of Ulcerative Colitis

Chair; Reza Malekzadeh, MD. Tehran University of Medical Sciences, Iran

Moderator; Siavosh Nasseri- Moghaddam, MD. Tehran University of Medical Sciences, Iran

Panelists: Ali Keshavarzaian, MD. Rush University Medical Center, USA

Gerhard Rogler, MD. University of Zurich, Switzerland