10 1398
04

روز 27 June به عنوان روز جهانی میکروبیوم نام گذاری شده است و فرصتی برای افزایش و گسترش آگاهی در مورد نقش مؤثر این موجودات ذره بینی در تمام جوانب زندگی و حیات کره زمین فراهم می آورد.
در علوم پزشکی، میکروبیوم یکی از شاخه های پیشرو در کشف روند بیماری زایی، درمان های نوین، و حرکت به سمت پزشکی دقیق (Precision Medicine) است.
انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران با همکاری پژوهشکده بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران این روز را با برگزاری سمپوزیوم یک روزه با هدف تبیین و تعیین اولویت ها و چشم اندازهای تحقیقات میکروبیوم در ایران برگزار می کند.

10 1397
08

گرداننده پانل: دکتر سیاوش ناصری مقدم، تهران، ایران

-اعضای پانل:
-دکتر رضا ملک زاده، تهران، ایران
-دکتر علی کشاورزیان، شیکاگو، امریکا
-دکتر ناصر ابراهیمی دریانی، تهران، ایران
-دکتر پیمان ادیبی، اصفهان، ایران