2018

 

 

 

اداره بیماری کولیت اولسروز

مکان : سالن A- مرکز همایش های بین المللی رازی، بزرگراه شهید همت ، تهران

پنجشنبه 10 آبان 1397: ساعت 8:30- 7:00 صبح

 

گرداننده پانل: دکتر سیاوش ناصری مقدم، تهران، ایران

 

اعضای پانل:

  • دکتر رضا ملک زاده، تهران، ایران
  • دکتر علی کشاورزیان، شیکاگو، امریکا
  • دکتر ناصر ابراهیمی دریانی، تهران، ایران
  • دکتر پیمان ادیبی، اصفهان، ایران

 

 

 

 

 

ثبت نام رایگان
2018

 

 

درمان های بیولوژیک برای کرون

مکان : سالن A- مرکز همایش های بین المللی رازی، بزرگراه شهید همت ، تهران

جمعه 11 آبان 1397: ساعت 8:30- 7:00 صبح

 

گرداننده پانل: دکتر همایون واحدی، تهران، ایران

 

اعضای پانل:

  • دکتر حسن وثوقی نیا، مشهد، ایران
  • دکتر شبنم شاهرخ، تهران، ایران
  • دکتر سید حمید موسوی، بندرعباس، ایران
  • دکتر سعید درخشانی، تهران، ایران
  • دکتر امیررضا رادمرد، تهران، ایران

 

 

 

 

 

 

ثبت نام رایگان