اداره بیماری کولیت اولسروز (ثبت نام رایگان)

2018

 

 

 

اداره بیماری کولیت اولسروز

مکان : سالن A- مرکز همایش های بین المللی رازی، بزرگراه شهید همت ، تهران

پنجشنبه 10 آبان 1397: ساعت 8:30- 7:00 صبح

 

گرداننده پانل: دکتر سیاوش ناصری مقدم، تهران، ایران

 

اعضای پانل:

  • دکتر رضا ملک زاده، تهران، ایران
  • دکتر علی کشاورزیان، شیکاگو، امریکا
  • دکتر ناصر ابراهیمی دریانی، تهران، ایران
  • دکتر پیمان ادیبی، اصفهان، ایران

 

 

 

 

 

ثبت نام رایگان

درمان های بیولوژیک برای بیماری کرون (ثبت نام رایگان)

2018

 

 

درمان های بیولوژیک برای کرون

مکان : سالن A- مرکز همایش های بین المللی رازی، بزرگراه شهید همت ، تهران

جمعه 11 آبان 1397: ساعت 8:30- 7:00 صبح

 

گرداننده پانل: دکتر همایون واحدی، تهران، ایران

 

اعضای پانل:

  • دکتر حسن وثوقی نیا، مشهد، ایران
  • دکتر شبنم شاهرخ، تهران، ایران
  • دکتر سید حمید موسوی، بندرعباس، ایران
  • دکتر سعید درخشانی، تهران، ایران
  • دکتر امیررضا رادمرد، تهران، ایران

 

 

 

 

 

 

ثبت نام رایگان

مدیریت بیماری کرون (ثبت نام رایگان)

2017

سمپوزیوم مدیریت بیماری کرون

مکان : سالن ابوریحان- دانشگاه شهید بهشتی، ولنجک ، تهران

پنجشنبه 2 آذر 1396: ساعت 8:30- 7:00 صبح

Management of Crohn's Disease.

Moderator; Homayoun Vahedi MD, Tehran University of Medical Sciences, Iran.

Panelists;

-Ali Bahari MD, Mashhad University of Medical Sciences, Iran.

- Fariborz Mansour-Ghanaei MD, Guilan University of Medical Sciences, Iran.

- Amir Reza Radmard MD, Tehran University of Medical Sciences, Iran.

- Saeed Derakhshani MD, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran.

 

- Zeinab Alipour MD, Bushehr University of Medical Sciences, Iran.

ثبت نام رایگان

مدیریت بیماری کولیت اولسراتیو (ثبت نام رایگان)

2017

سمپوزیوم مدیریت کولیت اولسراتیو

مکان : سالن ابوریحان- دانشگاه شهید بهشتی، ولنجک ، تهران

جمعه 3 آذر 1396: ساعت 8:30- 7:00 صبح

Management of Ulcerative Colitis

Chair; Reza Malekzadeh, MD. Tehran University of Medical Sciences, Iran

Moderator; Siavosh Nasseri- Moghaddam, MD. Tehran University of Medical Sciences, Iran

Panelists: Ali Keshavarzaian, MD. Rush University Medical Center, USA

Gerhard Rogler, MD. University of Zurich, Switzerland

ثبت نام رایگان

سمپوزیوم 2 (ثبت نام رایگان)

2016

Breakfast symposium  

Lecture by Professor Malekzadeh 7:00-7:30

The role of biologic drugs in treatment of IBD

Lecture by Dr. Miroliaiee 7:30 -7:50

The introduction of CinnoRA® and Evaluation of its Efficacy and Safety

Lecture by dr vahedi 7:50 - 8:10

Evaluation of Efficacy and Safety of CinnoRA® in IBD

Panel discussion 8:10 - 8:30

ثبت نام رایگان

سمپوزیوم 1 (ثبت نام رایگان)

2016

Breakfast symposium  

 7:00-7:30    Registration and Welcome

 Lecture by Professor Keshavarzian  7:30-8:00

I am an IBD Patient; how do I optimize the quality of my life?

 Panel Discussion    8:00-8:30

Chairman: Professor Malekzadeh

ثبت نام رایگان

darou pakhsh symrposium (ثبت نام رایگان)

2015

Breakfast symposium

 

Evaluation of safety and efficacy of spinal-Z capsule in the

Gastrointestinal malignancies

 

Friday, Nov. 27, 2015 / 6 Azar

 

7:00 – 8:30 AM -   HALL A

Registration and welcome                             7:00-7:15

 

Lecture by professor Y.Panahi                      7:15-8:15

                                        Treatment by Spinal-Z

 

Panel Discussion                                            8:15-8:30

 

 

 

ثبت نام رایگان

rossen symposium (ثبت نام رایگان)

2015

Breakfast symposium

 

Thursday, Nov. 26, 2015 / 5 Azar

 7:00 – 8:30 AM -      HALL  A

 

Registration and Welcome                                7:00-7:30

 

Lecture by Professor Keshavarzian                  7:30-8:00

Patient Support Program in IBD Patients

 

Panel Discussion                                                 8:00-8:30

Chairman: Professor Malekzadeh

 

 

ثبت نام رایگان