بایگانی مقالات

صفحه اصلی /  بایگانی مقالات
ارسال مقاله پانزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران
بررسي کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به سندرم روده تحريک پذير در شهر کرمان(جنوب شرق ایران) در سال های91 تا 93
5 .17 اختلالات عملکردی دستگاه گوارش
محمد مهدي حيات بخش عباسي, محمد جواد زاهدی, نیلوفر محمد باقری رفسنجانی, حسين صافي زاده, سارا شفیعی پور, افشین محمد باقری رفسنجانی

ارتقا سطح کیفیت زندگی هدف اصلی مداخلات درمانی در بیماری های مزمن است،که جهت انجام این مداخلات نیاز است که کیفیت زندگی بیماران بر اساس متغیرهای مختلف مشخص باشد.این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر در شهر کرمان انجام شد

این مقاله تاکنون بازدیدی نداشته است.

ارسال مقاله پانزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران
Fecal calprotectin and clinical disease activity index in ulcerative colitis
5.4 Diagnosis and monitoring
Faezeh Salamt, Mohamad Dadjou, Alireza Norouzi, HoneySadat Mirkarimi, Hamidreza Joshaghani, Sima Besharat, Taghi Amiriani

It has been shown that fecal calprotectin (FC) evaluates the mucosal inflammation better than clinical indices and serum markers. The aim of this study was to assess the FC in ulcerative colitis (UC) and a control group.

این مقاله تاکنون بازدیدی نداشته است.

ارسال مقاله پانزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران
Comparing the effect of Polyethylenglycol and C-lax on Quality of Bowel Preparation
19.2 Endoscopy - Colon
Rose Khorasani Nejad, Alireza Norouzi, Gholamreza Roshandel

Ideal bowel preparation regiment for a suitable colonoscopy should be safe, rapidly clear gastrointestinal tract and well tolerated by patient. Soluble polyethylene glycol (PEG) is the most common cleansing drug that may not be well tolerated and Senna or C-Lax (Cassia angustifolia Vahl) is an alternative herbal one. This study was designed to compare the efficacy of polyethylene glycol and C-lax in bowel preparation.

این مقاله تاکنون بازدیدی نداشته است.