بایگانی مقالات

صفحه اصلی /  بایگانی مقالات
ارسال مقاله پانزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران
بررسي کيفيت زندگي در بيماران مبتلا به سندرم روده تحريک پذير در شهر کرمان(جنوب شرق ایران) در سال های91 تا 93
5 .17 اختلالات عملکردی دستگاه گوارش
محمد مهدي حيات بخش عباسي, محمد جواد زاهدی, نیلوفر محمد باقری رفسنجانی, حسين صافي زاده, سارا شفیعی پور, افشین محمد باقری رفسنجانی

ارتقا سطح کیفیت زندگی هدف اصلی مداخلات درمانی در بیماری های مزمن است،که جهت انجام این مداخلات نیاز است که کیفیت زندگی بیماران بر اساس متغیرهای مختلف مشخص باشد.این مطالعه با هدف تعیین کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر در شهر کرمان انجام شد

ارسال مقاله پانزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران
Application of mixture cure models in survival analysis of cirrhotic patients
3.4 Diagnosis
Masoud Roudbari, Agha Fatemeh Hosseini, Mohsen Nasiri Toosi, جملیه ابوالقاسمی, سعیده خسروی بیژایم

Gastrointestinal and liver diseases (GILD) are among the most common causes of morbidity and disability in Iran. Liver cirrhosis is an end-stage condition for numerous chronic liver diseases. According to statistics of WHO, 8.7% of death in males and 5.6% of death in females in Iran, are caused by liver cirrhosis. The standard survival analysis, Cox proportional hazard model, is based on the assumption that all individuals in study experience the event of interest. In some cases, such as high rate of censoring, the use of standard survival models for analysis may cause to loss in some of information and misleading. The goal of this study was to apply the mixture cure models in identifying the risk factors of mortality in cirrhotic patients.

ارسال مقاله پانزدهمین کنگره گوارش و کبد ایران
Comparing the effect of Polyethylenglycol and C-lax on Quality of Bowel Preparation
19.2 Endoscopy - Colon
Rose Khorasani Nejad, Alireza Norouzi, Gholamreza Roshandel

Ideal bowel preparation regiment for a suitable colonoscopy should be safe, rapidly clear gastrointestinal tract and well tolerated by patient. Soluble polyethylene glycol (PEG) is the most common cleansing drug that may not be well tolerated and Senna or C-Lax (Cassia angustifolia Vahl) is an alternative herbal one. This study was designed to compare the efficacy of polyethylene glycol and C-lax in bowel preparation.